1. Підручники
  2. 7 клас
  3. Фізика

Фізика : підручник для 7 класу

підручник 7 клас Фізика Бар’яхтар 2015 рік
Бар’яхтар В. та ін.
  • Видавництво: Ранок
  • Рік: 2015
  • ISBN: 978-617-09-2393-6
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

Розділ 1. Фізика як природнича наука. Пізнання природи

§ 1. Фізика — наука про природу. Фізичні тіла та фізичні явища 6
§ 2. Будова речовини. Молекули. Атоми 13
§ 3. Наукові методи вивчення природи. Внесок українських учених у розвиток фізики 18
§ 4. Фізичні величини. Вимірювання фізичних величин 24
§ 5. Похибки й оцінювання точності вимірювань 33

Розділ 2. Механічний рух

§ 6. Механічний рух. Відносність руху. Система відліку. Матеріальна точка 50
§ 7. Траєкторія руху. Шлях. Переміщення 54
§ 8. Рівномірний рух. Швидкість руху 58
§ 9. Учимося розв’язувати задачі 64
§ 10. Графіки рівномірного руху 67
§ 11. Нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху 73
§ 12. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання 78
§ 13. Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань 85

Розділ 3. Взаємодія тіл. Сила

Частина І. Сила. Види сил
§ 14. Явище інерції 100
§ 15. Інертність тіла. Маса 105
§ 16. Густина. Одиниці густини 112
§ 17. Учимося розв’язувати задачі 118
§ 18. Сила — міра взаємодії. Графічне зображення сил. Додавання сил 121
§ 19. Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука 126
§ 20. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість 135
§ 21. Тертя. Сила тертя 140

Частина ІІ. Тиск. Закон Архімеда. Плавання тіл
§ 22. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску 150
§ 23. Тиск газів і рідин. Закон Паскаля 154
§ 24. Гідростатичний тиск 160
§ 25. Атмосферний тиск і його вимірювання. Барометри 164
§ 26. Сполучені посудини. Манометри 169
§ 27. Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда 175
§ 28. Умови плавання тіл 180
§ 29. Судноплавство та повітроплавання 187

Розділ 4. Механічна робота та енергія

§ 30. Механічна робота. Одиниця роботи 200
§ 31. Потужність 204
§ 32. Механічна енергія. Потенціальна і кінетична енергії тіла 208
§ 33. Закон збереження і перетворення механічної енергії 214
§ 34. Момент сили. Умова рівноваги важеля 220
§ 35. Рухомий і нерухомий блоки 228
§ 36. Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії механізмів 233
Етапи роботи над навчальним проектом 247
Таблиці густин деяких речовин 249
Відповіді до вправ і завдань для самоперевірки 250
Алфавітний покажчик 253