1. Підручники
  2. 7 клас
  3. Біологія

Біологія: підручник для 7 класу

підручник 7 клас Біологія Соболь 2015 рік
Соболь В.
  • Видавництво: Абетка
  • Рік: 2015
  • ISBN: 978-966-682-371-0
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

Як працювати з підручником? 5

Вступ

§ 1. Тварини та їхні особливості 7
§ 2. Тварини та їхня життєдіяльність 11
§ 3. Тварини та їхня будова 15
§ 4. Основні відмінності тварин від рослин та грибів 19
Узагальнення теми «Вступ» 23
Самоконтроль знань 24

Тема 1. Різноманітність тварин

§ 5. Тварини, їхня класифікація та значення 25
§ 6. Тварини, їхня різноманітність та поширення 29
§ 7. Кишковопорожнинні, їхні особливості й середовище існування 33
§ 8. Жалкі, їхня різноманітність та значення 37
§ 9. Кільчасті черви, особливості їхньої будови 41
§ 10. Кільчасті черви, особливості їхньої життєдіяльності й поширення 45
§ 11. Кільчасті черви, їхня різноманітність та значення 49
§ 12. Членистоногі, їхні особливості й різноманітність 53
§ 13. Ракоподібні, їхні особливості 57
§ 14. Ракоподібні, їхня різноманітність та значення 61
§ 15. Павукоподібні, їхні особливості 65
§ 16. Павукоподібні, їхня різноманітність та значення 69
§ 17. Комахи, особливості їхньої будови. Практична робота № 1. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у комах 73
§ 18. Комахи, особливості їхнього способу життя 77
§ 19. Комахи, їхня різноманітність та значення 81
§ 20. Молюски, їхні особливості 87
§ 21. Молюски, їхня різноманітність та значення 91
§ 22. Паразитичні безхребетні тварини 96
§ 23. Хордові, їхні особливості та різноманітність 100
§ 24. Риби, їхні особливості 104
§ 25. Риби, їхня різноманітність та значення 108
§ 26. Амфібії, їхні особливості 113
§ 27. Амфібії, їхня різноманітність та значення 117
§ 28. Рептилії, їхні особливості 121
§ 29. Рептилії, їхня різноманітність та значення 125
§ 30. Птахи, їхні особливості 129
§ 31. Птахи, їхнє розмноження, різноманітність та значення. Практична робота № 2. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у різних птахів 133
§ 32. Ссавці, їхні особливості 138
§ 33. Ссавці, їхня різноманітність та значення 142
Узагальнення теми «Різноманітність тварин». Практична робота № 3. Визначення особливостей зовнішньої будови хребетних тварин у зв’язку з пристосуванням до різних умов існування 146
Самоконтроль знань 148

Тема 2. Процеси життєдіяльності тварин

§ 34. Живлення тварин 149
§ 35. Травлення тварин 153
§ 36. Дихання тварин 157
§ 37. Транспорт речовин у тварин. Практична робота № 4. Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин 161
§ 38. Виділення у тварин 165
§ 39. Опора тварини. Практична робота № 5. Порівняння будови скелетів хребетних тварин 169
§ 40. Рух тварин 173
§ 41. Покриви тіла тварин 177
§ 42. Подразливість тварин 181
§ 43. Регуляція функцій тварин. Нервова система.  
Практична робота № 6. Порівняння будови головного мозку хребетних тварин 185
§ 44. Розмноження тварин 189
§ 45. Індивідуальний розвиток тварин 193
§ 46. Тривалість життя, ріст тварин 197
Узагальнення теми «процеси життєдіяльності тварин» 201
Самоконтроль знань 202

Тема 3. Поведінка тварин

§ 47. Поведінка тварин 203
§ 48. Поведінкові реакції тварин. Практична робота № 7. Визначення форм поведінки тварин 207
§ 49. Вроджена поведінка тварин 211
§ 50. Набута поведінка тварин 215
§ 51. Елементарна розумова діяльність тварин 219
§ 52. Індивідуальна поведінка тварин 223
§ 53. Репродуктивна поведінка тварин 227
§ 54. Соціальна поведінка тварин 231
§ 55. Територіальна поведінка тварин 235
§ 56. Еволюція поведінки тварин 239
Узагальнення теми «поведінка тварин» 243
Самоконтроль знань 244

Тема 4. Організми і середовище існування

§ 57. Організми і середовище існування 245
§ 58. Організми та чинники неживої природи 249
§ 59. Організми та чинники живої природи 253
§ 60. Організми й екосистеми 258
§ 61. Вплив людини та її діяльності на організми 262
§ 62. Охорона природи 266
Узагальнення теми «організми і середовище існування» 271
Самоконтроль знань 272
Узагальнення курсу 273
Словник основних понять 279
Додатки 284