1. Підручники
  2. 7 клас
  3. Біологія

Біологія: підручник для 7 класу

підручник 7 клас Біологія Остапченко 2015 рік
Остапченко Л. та ін.
  • Видавництво: Генеза
  • Рік: 2015
  • ISBN: 978-966-11-0616-0
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

Дорогі семикласники 3

ВСТУП

§ 1. Тварина — живий організм 4
§ 2. Основні відмінності тварин від рослин і грибів. Особливості живлення тварин  8
§ 3. Тканини тварин 11
§ 4. Органи та системи органів тварин  14

ТЕМА 1. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН

§ 5. Поняття про класифікацію тварин 19
§ 6. Кишковопорожнинні  23
§ 7. Кільчасті черви 28
§ 8. Членистоногі 31
§ 9. Ракоподібні 34
§ 10. Павукоподібні 37
§ 11. Будова комах 42
§ 12. Різноманітність комах 46
Лабораторна робота 1. Визначення представників різних родів комах 50
Практична робота 1. Різноманітність членистоногих 51
§ 13. Молюски, або М'якуни  51
Практична робота 2. Порівняння і визначення молюсків за будовою мушлі  56
§ 14. Паразитичні черви — гельмінти 57
§ 15. Паразитичні та кровосисні членистоногі 62
§ 16. Загальна характеристика хордових 66
§ 17. Риби 68
§ 18. Амфібії  75
§ 19. Рептилії 79
§ 20. Птахи: риси пристосованості до польоту 84
§ 21. Птахи: розмноження та розвиток. Сезонні явища в житті птахів 86
§ 22. Різноманіття птахів, їхня роль у природі та житті людини  89
Практична робота 3. Екологічні групи птахів 97
§ 23. Ссавці: загальна характеристика  97
§ 24. Різноманітність ссавців: Яйцекладні. Сумчасті, Комахоїдні. Рукокрилі  100
§ 25. Різноманітність ссавців: Гризуни. Зайцеподібні. Копитні 104
§ 26. Різноманітність ссавців: Хижі. Китоподібні 107
§ 27. Різноманітність ссавців: Примати 110
Лабораторна робота 2. Особливості зовнішньої будови хребетних тварин у зв’язку з їх пристосуванням до різних умов існування 113

ТЕМА 2. ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН

§ 28. Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. Живлення і травлення  116
§ 29. Різноманітність травних систем 119
§ 30. Дихання та газообмін у тварин 126
§ 31. Кров. Її основні функції. Транспорт речовин у тварин 131
Практична робота 4. Порівняння будови кровоносної системі хребетних тварин 135
§ 32. Виділення та його значення для організму 135
§ 33. Опора і рух. Види скелета і способи пересування безхребетних тварин 138
§ 34. Опорно-рухова система хребетних тварин  142
Практична робота 5. Порівняння будови скелетів хребетних тварин 148
§ 35. Захист організму тварин. Покриви тіла  148
§ 36. Пристосування до активного захисту та нападу 152
§ 37. Нервова система. Її значення і розвиток у різних тварин 155
Практична робота 6. Порівняння будови головного мозку хребетних тварин  158
§ 38. Подразливість як універсальна властивість тварин. Органи чуття тварин 158
§ 39 Поняття про регуляцію діяльності організму тварин 184
§ 40. Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин 167
§ 41. Розвиток тварин  172
§ 42. Періоди та тривалість життя тварин 176

ТЕМA 3. ПОВЕДІНКА ТВАРИН

§ 43. Поведінка тварин у природі та методи її вивчання 181
§ 44. Стратегія поведінки. Вроджене і набуте в індивідуальному розвитку поведінки 186
§ 45. Структура поведінкового акту 190
§ 46. Типи поведінкових реакцій. Форми поведінки тварин  194
Практична робота 7. Визначення структури поведінкових актів (за відеоматеріалами)  193
§ 47. Способи орієнтування тварин 199
§ 48. Суспільна поведінка тварин  203
§ 49. Територіальна поведінка 207
§ 50. Комунікація тварин 210
§ 51. Еволюція поведінки тварин. Її пристосувальне значення 215

ТЕМА 4. ОРГАНІЗМИ ТА СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ

§ 52. Поняття про популяцію, екосистему та чинники середовища 222
§ 53. Ланцюги живлення і потоки енергії. Роль організмів у колообігу речовин 227
§ 54. Співіснування організмів в угрупованнях. Вплив людини та її діяльності на організми 233
§ 55. Основи охорони природи 237
Узагальнення 245
Короткий словник термінів 251