1. Підручники
  2. 6 клас
  3. РІЗНЕ

Польська мова (2-й рік навчання) : підручник для 6 класу

підручник 6 клас Польська мова Біленька 2014 рік
Біленька-Свистович Л., Ковалевський Є., Ярмолюк М.
Українська мова навчання
  • Видавництво: Букрек
  • Рік: 2014
  • ISBN: 978-966-399-552-6
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

LEKCJA 1

5

LEKCJA 2

18
Odmiana rzeczowników żywotnych rodzaju męskiego w liczbie pojedynczej 26
Odmiana zaimków osobowyh ja, ty, my, wy, on, ona, ono, oni, one 31
Odmiana zaimka zworotnego siebie 31
Czas przeszły czasowników 34
Odmiana czasowników typu mieć 34

LEKCJA 3

42
Odmiana rzeczowników i przymiotników rodzaju nijakiego w liczbie mnogiej 54
Odmiana rzeczowników oko, ucho, dziecko w liczbie mnogiej 56
Aspekt czasowników w języku polskim czas przyszły prosty 57
Wymiana samogłosek 61

LEKCJA 4

64
Odmiana rzeczowników i przymiotników rodzaju żeńskiego w liczbie mnogiej 72
Czas przyszły złożony 78
Stopniowanie przymiotników 82

LEKCJA 5

92
Odmiana rzeczoników nieżywotnych i przymioników rodzaju męskiego w liczbie mnogiej 99
Odmiana liczebników porządkowych i zaimków który, jaki 102
Zaimki który, jaki 102
Tryb rozkazujący czasowników 108
Сzasownik być 108
Сzasownik wziąć 108

LEKCJA 6

114
Odmiana rzeczowników żywotnych nieosobowich i przymiotników rodzaju męskiego w liczbie mnogiej 124
Odmiana rzeczowników rodzaju nijakiego typu cielę, imię 128
Tryb warunkowy (przypuszczający) 130
Pisownia partykuł 132

LEKCJA 7

136
Odmiana rzeczowników i przymiotników mękoosobowych w liczbie mnogiej 146
Odmiana zaimków przymiotnych 151
Ogólne wiadomości o przysłówku 156
Pisownia nie z różnymi częściami mowy 158

LEKCJA 8

163
Ogólne wiadomości o imiesłowie 169
Przedrostki 173
Przenoszenie wyrazów 186

SUPLEMENT DLA NAUCZYCIELA

187
CZYTANKA 218