1. Підручники
  2. 11 клас
  3. Всесвітня історія

Всесвітня історія : Підручник для 11 класу (стандарт, академічний рівень)

підручник 11 клас Всесвітня історія Ладиченко 2011 рік
Ладиченко Т.
  • Видавництво: Грамота
  • Рік: 2011
  • ISBN: 978-966-349-306-Х
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

Від автора 4

Тема 1. ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА. СВІТ ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

§ 1. Початок Другої світової війни (1939 р. — червень 1941 р.) 5
§ 2. Воєнні дії в 1941-1942 16
§ 3. Окупаційний режим у поневолених країнах. Рух Опору. Воєнні дії в 1943 р 25
§ 4. Воєнні дії в 1944-1945 30
§ 5. Світ після Другої світової війни 44

Тема 2. США ТА КАНАДА В 1945 р. - НА ПОЧАТКУ XXI ст.

§ 6. США в 40-60-х роках XX ст 54
§ 7. США в 60-90-х роках XX ст 59
§ 8. Внутрішньополітичні та зовнішньополітичні пріоритети американських президентів у XXI ст. 54
§ 9. Канада 69

Тема 3. КРАЇНИ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ

§ 10. Особливості суспільно-політичного та економічного розвитку країн Західної Європи в другій половині XX — на початку XXI ст 76
§ 11. Велика Британія 82
§ 12. Франція 89
§ 13. Німеччина 95
§ 14. Італія 101

Тема 4. СРСР. НОВІ НЕЗАЛЕЖНІ ДЕРЖАВИ

§ 15. Завершення епохи Сталіна. Хрущовська «відлига» 107
§ 16. Роки брежнєвського «застою» (1964-1985). Від «перебудови» до розпаду СРСР 114
§ 17. Росія та нові незалежні держави наприкінці XX - на початку XXI ст 121

Тема 5. КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ (1945 р. - ПОЧАТОК XXI ст.)

§ 18. Країни Центральної та Східної Європи після Другої світової війни 127
§ 19. Демократичні революції. Трансформації посткомуністичного суспільства 132
§ 20. Політичні, економічні та соціальні трансформації посткомуністичного суспільства 137

Тема 6. РОЗВИТОК ПРОВІДНИХ КРАЇН АЗІЇ, АФРИКИ ТА ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XX - НА ПОЧАТКУ XXI ст.

§ 21. Ліквідація колоніалізму, створення та розвиток незалежних держав 143
§ 22. Японія 148
§ 23. Китай 152
§ 24. Індія 158
§ 25. Країни Африки та Близького Сходу 165
§ 26. Країни Латинської Америки 175

Тема 7. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

§ 27. Виникнення та розгортання «холодної війни» в 40-80-х роках XX ст 180
§ 28. Закінчення «холодної війни» (друга половина 80-х — 90-і роки XX ст.) 187

Тема 8. РОЗВИТОК НАУКИ ТА КУЛЬТУРИ (1945 р. - ПОЧАТОК XXI ст.)

§ 29. Основні напрями НТР у другій половині XX ст 193
§ 30. Основні течії в літературі та мистецтві в повоєнні роки 196
§ 31. Образотворче мистецтво, музика, театр, кіно, архітектура, фізична культура та спорт 199

Тема 9. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

§ 32. Загальна характеристика глобальних проблем сучасності 208
§33. Шляхи подолання нинішніх проблем людства 216
Короткий словник понять і термінів 222