1. ДЗ
  2. 9 клас
  3. Географія

ДЗ (відповіді) 9 клас Географія Бойко

ДЗ (відповіді) 9 клас Географія Бойко
Бойко В.
Видавництво: Підручники і посібники
Рік: 2017
§ 1. Що і як вивчає суспільна географія § 2. Національна економіка § 3. Економічний розвиток і структура економіки країни § 4. Чинники розміщення виробництва § 5. Суспільна та просторова організація господарства § 6. Світове господарство. Міжнародний поділ праці § 7. Типи економічних систем § 8. Типи країн § 9. Просторова структура світового господарства § 10. Сучасні тенденції розвитку світового господарства § 11. Сільське господарство світу § 12. Рослинництво світу § 13. Тваринництво. Сільськогосподарські пояси світу § 14. Сільське господарство України. Рослинництво § 15. Тваринництво. Зональна спеціалізація сільського господарства України § 16. Лісове господарство світу та України § 17. Мінеральні ресурси та ресурсозабезпеченість § 18. Видобування паливних ресурсів § 19. Видобування металічних ресурсів § 20. Видобування нерудної мінеральної сировини § 21. Електроенергетика світу § 22. Електроенергетика України § 23. Чорна металургія світу § 24. Кольорова металургія світу § 25. Металургійне виробництво в Україні § 26. Виробництво продукції хімічної і деревообробної промисловості світу § 27. Хімічне виробництво в Україні. Виробництво деревини й паперу § 28. Машинобудування в сучасному світі § 29. Географія виробництва машин і устаткування світу § 30. Машинобудування в Україні § 31. Виробництво тканин, одягу, взуття у світі та Україні § 32. Виробництво продуктів харчування у світі § 33. Харчова промисловість України § 34. Транспорт як вид економічної діяльності § 35. Географія світового транспорту § 36. Транспорт України § 37. Світовий ринок товарів та послуг § 38. Торгівля в Україні § 39. Міжнародний туризм § 40. Туризм в Україні § 41. Наукова й освітня діяльність, охорона здоров’я у світі та Україні § 42. Фінансові послуги § 43. Аутсорсинг § 44. Політичні та демографічні проблеми § 45. Економічні та продовольчі проблеми людства § 46. Екологічні проблеми людства § 47. Сталий розвиток — стратегія людства на ХХІ століття