Упражнение 328

I. И — союз. II. Сочинит., соединит., прост. III. Не явл. чл. пр.
I. Но — союз. II. Сочинит., противит., прост. III. Не явл. чл. пр.
I. Если — союз. II. Подчинит., условный, прост. III. Не явл. чл. пр.
I. А — союз. II. Сочинит., противит., прост. III. Не явл. чл. пр.


Коментарі

Всього коментарів: 0