Номер 973

Пара чисел (–4; 2) є розв’язком рівняння. Знайдемо a.

1) 3x + 5y = a;
3 • (–4) + 5 • 2 = a;
–12 + 10 = a;
a = –2.
Відповідь: a = –2.

2) ax + 5y = 18;
–4a + 5 • 2 = 18;
–4a = 18 – 10;
a = 8 : (–4);
a = –2.
Відповідь: a = –2.


Коментарі

Всього коментарів: 0