Номер 911

Підставимо в рівняння значення змінних:
1) x2 + 5y – 6 = 0;
(0; 1); x = 0, y = 1, то 02 + 5 • 1 – 6 = 0 — неправильно;
(5; –4); x = 5, y = –4, то 52 + 5 • (–4) – 6 = 25 – 20 – 6 = 0 — неправильно;
(0; 1,2); x = 0, y = 1,2, то 02 + 5 • 1,2 – 6 = 6 – 6 = 0 — правильно;
(–1; 1); x = –1, y = 1, то (–1)2 + 5 • 1 – 6 = 1 + 5 – 6 = 0 — правильно;
(1; –1); x = 1, y = –1, то 12 + 5 • (–1) – 6 = 1 – 5– 6 = 0 — неправильно.
Відповідь: є розв’язками пари чисел (0; 1,2) і (–1; 1).

2) xy + x = 0:
(0; 1); x = 0, y = 1, то 0 • 1 + 0 = 0 — правильно;
(5; –4); x = 5, y = –4, то 5 • (–4) + 5 = 0 — неправильно;
(0; 1,2); x = 0, y = 1,2, то 0 • 1,2 + 0 = 0 — правильно;
(–1; 1); x = –1, y = 2, то –1 • 1 + (–1) = 0 — неправильно;
(1; –1); x = 1, y = –1, то 1 • (–1) + 1 = 0 — правильно.
Відповідь: є розв’язками пари чисел (0; 1), (0; 1,2), (1; –1).


Коментарі

Всього коментарів: 0