Номер 536

Розкладіть на множники:
1) b2d2 = (bd)(b + d);

2) x2 – 1 = (x – 1)(x + 1);

3) –x2 + 1 = 1 – x2 = (1 – x)(1 + x);

4) 36 – c2 = (6 – c)(6 + c);

5) 4 – 25a2 – (2 – 5a)(2 + 5a);

6) 49a2 – 100 = (7a – 10)(7a + 10);

7) 900 – 81k2 = (30 – 9k)(30 + 9k);

8) 16x2 – 121y2 = (4x – 11y)(4x + 11y);

9) b2c2 – 1 = (bc – 1)(bc + 1);

10)  1 x2 –  1 y2 = ( 1  x –  1  y)( 1 x 1  y);
4 9 2 3 2 3

11) –4a2b2 + 25 = 25 – 4a2b2 = (5 – 2ab)(5 + 2ab);

12) 144x2y2 – 400 = (12xy – 20)(12xy + 20);

13) a2b2c2 – 1 = (abc – 1)(abc + 1);

14) 100a2 – 0,01b2 = (10a – 0,1b)(10a + 0,1b);

15) a4b2 = (a2b)(a2 + b);

16) p2t2 – 0,36k2d2 = (pt – 0,6kd)(p + 0,6kd);

17) y10 – 9 = (y5 – 3)(y5 + 3);

18) 4x2 – 1 11 y16 = (2x)2 –  36  · (y8)2 = (2x –  6 y8)(2x 6 y8).
25 25 5 5

Коментарі

Всього коментарів: 0