Номер 140

1) Так, бо (2a 3b)2 = 4a2 – 12ab + 9b2;
 (3b – 2a)2 = 9b2 – 12ab + 4a2.

2) Ні, бо (ab)3 = a3 – 3a2b + 3ab2b3;
(ba)3 = b3 – 3b2a + 3ba2a3.

3) Ні, бо |a + 5| = a + 5 лише за умовою a + 5 > 0, тобто a  ≥ 5.

4) Так, за будь-яких значень a і b, |ab| = |ba| — геометричний зміст модуля, це відстань між точками A(a) і B(b).

5) Так, бо |a2 + 4| = a2 + 4 за будь-яких значень a.

6) |a + b| = |a| + |b|, ні. Наприклад, a = –1, b = 5,
тоді |a + b| = |–1  + 5| = 4, а [–1| + |5| = 1 + 5 = 6, 4 ≠ 6.

7) Ні, наприклад, a = –5, тоді |a – 1| = |–5 – 1| = |–6| = 6,
а |a| – 1 = |–5| – 1 = 5 – 1 = 4, 6 ≠ 4,

8) Ні, бо (ab)2 = a2 – 2ab + b2, цей вираз не є тотожним виразу a2b2.


Коментарі

Всього коментарів: 0