Номер 1154

Знайдемо суму многочленів:
–4x2 – 12xy + 7y2 + 6x2 + 12xy – 5y2 = 2x2 + 2y2.
За будь-яких значень x і y значення виразу не від’ємне, отже, не існують такі значення x і y, щоб одночасно вирази набували від’ємних значень.


Коментарі

Всього коментарів: 0