Рейтинг: 3.3 з 5 (16 голос.)

Українська мова: підручник для 9 класу

Українська мова навчання
Видавництво: Зодіак-ЕКО
Рік:
ISBN: 978-966-7090-07-8
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати
Як скачати книгу?

Анотація відсутня

ВСТУП

Розвиток української мови
Види мовленнєвої діяльності. Текст, його ознаки. Стилі і типи мовлення. Вимоги до мовлення

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У 8 КЛАСІ

§1. Просте неускладнене і просто ускладнене речення

ПРЯМА І НЕПРЯМА МОВА

§2. Пряма і непряма мова як засоби передачі чужої мови
§3. Заміна прямої мови непрямою
§4. Цитата як спосіб передачі чужої мови
§5. Діалог

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

§6. Складне речення і його ознаки
§7. Складні речення сполучникові і безсполучникові
§8. Складні речення з сурядним і підрядним зв’язком. Складносурядне речення.
§9. Змістові відношення та розділові знаки між частинами складносурядного речення
§10. Складнопідрядне речення. Будова складнопідрядного речення та засоби зв'язку в ньому
§11. Основні види складнопідрядних речень
Складнопідрядні речення з підрядними означальними
Складнопідрядні речення з підрядними з'ясувальними
§12. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними частинами
Складнопідрядні речення з підрядними місця і часу
Складнопідрядні речення з підрядними способу дії і ступеня
Складнопідрядні речення з підрядними порівняльними
Складнопідрядні речення з підрядними причини і мети
Складнопідрядні речення з підрядними наслідковими
Складнопідрядні речення з підрядними умови
Складнопідрядні речення з підрядними допустовими
§13. Складнопідрядні речення з кількома підрядними
§14. Безсполучникове складне речення
Змістові відношення між частинами безсполучникового складного речення
Розділові знаки у безсполучниковому складному реченні
§16. Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку

СКЛАДНЕ СИНТАКСИЧНЕ ЦІЛЕ

§16. Складне синтаксичне ціле (ССЦ), його основні ознаки
§17. Складне синтаксичне ціле і абзац
§18. Актуальне членування речень у висловлюванні: «відоме» і «нове»

ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО

ДОВІДКОВЕ БЮРО
«НЕ БІЙТЕСЬ ЗАГЛЯДАТИ У СЛОВНИК...»
Тлумачний словничок
Словничок фразеологізмів
Термінологічний словничок
Словничок популярних іншомовних висловів, що традиційно вживані мовою оригіналу

УЗАГАЛЬНЮВАННІ ТАБЛИЦІ, СХЕМИ ТА ПАМ'ЯТКИ

ЧИТАННЯ Й ГОВОРІННЯ
Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю
Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю
Усний твір на морально-етичну тему в публіцистичному стилі
ЧИТАННЯ Й ПИСЬМО
Письмовий докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням
Письмовий докладний переказ тексту публіцистичного стилю
Письмовий твір на суспільну тему в публіцистичному стилі
Письмовий докладний переказ тексту публіцистичного стилю
Письмовий докладний переказ тексту художнього стилю
Ділові папери
Заява
Автобіографія
ГОВОРІННЯ Й ПИСЬМО
Оповідання на самостійно обрану тему
ГОВОРІННЯ
Формули мовного етикету
Доповідь на морально-етичну і суспільну теми
ТРЕНІНГ СПІЛКУВАННЯ

Коментарі

Всього коментарів: 0