Інформатика. 9 клас
Рейтинг: 0.0 з 5 (0 голос.)

Українська мова навчання
Видавництво: Основа
Рік:
ISBN: 978-611-00-0308-7
Формат: PDF (електронна книга)

Видання «Мій конспект» — це нова серія посібників, які ставлять на меті надати допомогу вчителеві в підготовці до уроку. Автор пропонує базову основу, використовуючи яку, кожен учитель може створити власний конспект уроку. Посібник розрахований на вчителів загальноосвітніх закладів, які працюють у 9 класі за 12-річною програмою.

Вступ
Календарне планування вивчення інформатики в 9 класі 35 годин (1 година на тиждень)
Урок № 1. Поняття iнформацiї та способiв її подання
Урок № 2. Об’єкти та їх властивостi
Урок № 3. Типова архiтектура персонального комп’ютера
Урок № 4. Класифiкацiя та основнi характеристики процесорiв
Урок № 5. Історiя розвитку обчислювальної технiки
Урок № 6. Системне, службове та прикладне програмне забезпечення
Урок № 7. Робота з основними елементами графiчного iнтерфейсу
Урок № 8. Поняття файлової системи
Урок № 9. Робота з об’єктами файлової системи
Урок № 10. Запуск програм на виконання
Урок № 11. Пошук iнформацiї на комп’ютерi
Урок № 12. Встановлення й видалення програм
Урок № 13. Поняття комп’ютерного вiрусу
Урок № 14. Стиснення, архiвування та розархiвування
Урок № 15. Контрольна робота № 1
Урок № 16. Узагальнення матерiалу, вивченого за І семестр
Урок № 17. Поняття про глобальну та локальну комп’ютернi мережi
Урок № 18. Апаратне й програмне забезпечення мереж
Урок № 19. Поняття про права доступу до ресурсiв
Урок № 20. Призначення й структура мережi Інтернет
Урок № 21. Використання та настроювання браузера
Урок № 22. Засоби пошуку iнформацiї в Інтернетi
Урок № 23. Призначення, можливостi i класифiкацiя систем обробки текстiв
Урок № 24. Введення й редагування тексту
Урок № 25. Форматування шрифтiв i абзацiв
Урок № 26. Пошук та автоматична замiна текстових фрагментiв
Урок № 27. Поняття комп’ютерної графiки
Урок № 28. Джерела й параметри растрових зображень
Урок № 29. Робота в середовищi редактора растрової графiки
Урок № 30. Робота в середовищi растрової графiки
Урок № 31. Принципи побудови й обробки векторних зображень
Урок № 32. Зафарбування об’єктiв
Урок № 33. Практична робота «Вирiвнювання й групування об’єктiв»
Урок № 34. Контрольна робота № 2
Урок № 35. Узагальнення матерiалу, вивченого за рiк
Лiтература
Орiєнтовний комплекс вправ для зняття втоми пiд час навчання в кабiнетах iнформатики та ІКТ навчання
Золотi правила пiд час роботи за комп’ютером

Відгуки

avatar
up