Мій конспект. Фізика. 9 клас
Рейтинг: 1.0 з 5 (1 голос.)

Українська мова навчання
Видавництво: Основа
Рік:
ISBN: 978-611-00-0279-0

Видання «Мій конспект» — серія посібників, які ставлять на меті надати допомогу вчителеві під час підготовки до уроку. Конспекти усіх уроків курсу фізики для 9 класу розміщені на окремих аркушах і містять методично грамотно оформлену «шапку уроку» (мета, тип уроку, обладнання тощо), стислий опис кожного етапу, завдання для актуалізації та закріплення тощо. Також передбачено місце для власних записів вчителя, що зробить розробку заняття по-справжньому авторською, але заощадить час для планування та оформлення. Для вчителів фізики.

ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ЯВИЩА

Тема I. Електричне поле

Урок 1. Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів. Будова атома. Електрон. Йон. Закон збереження електричного заряду 3
Урок 2. Електричне поле. Взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона 5
Урок 3. Лабораторна робота № 1 «Дослідження взаємодії заряджених тіл» 7
Урок 4. Розв’язання задач 9
Урок 5. Розв’язання задач. Підготовка до контрольної роботи 11
Урок 6. Контрольна робота № 1 з теми: «Електричне поле» 13

Тема ІІ. Електричний струм

Урок 7. Електричний струм. Дії електричного струму 15
Урок 8. Електрична провідність матеріалів: провідники, напівпровідники та діелектрики. Струм у металах 17
Урок 9. Електричне коло. Джерела електричного струму. Гальванічні елементи. Акумулятори 19
Урок 10. Сила струму. Амперметр. Вимірювання сили струму 21
Урок 11. Лабораторна робота № 2 «Вимірювання сили струму за допомогою амперметра» 23
Урок 12. Електрична напруга. Вольтметр. Вимірювання напруги 25
Урок 13. Лабораторна робота № 3 «Вимірювання електричної напруги за допомогою вольтметра» 27
Урок 14. Електричний опір. Залежність опору провідника від його довжини, площі поперечного перерізу та матеріалу. Питомий опір провідника. Реостати 29
Урок 15. Розв’язання задач 31
Урок 16. Залежність опору провідників від температури 33
Урок 17. Розв’язання задач 35
Урок 18. Закон Ома для однорідної ділянки електричного кола 37
Урок 19. Лабораторна робота № 4 «Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра та вольтметра» 39
Урок 20. Лабораторна робота № 5 «Вивчення залежності електричного опору від довжини провідника та площі його поперечного перерізу, матеріалу провідника». 41
Урок 21. Розв’язання задач 43
Урок 22. З’єднання провідників 45
Урок 23. Розрахунки простих електричних кіл 47
Урок 24. Лабораторна робота № 6 «Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників» 49
Урок 25. Лабораторна робота № 7 «Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників» 51
Урок 26. Розв’язання задач 53
Урок 27. Робота й потужність електричного струму. Закон Джоуля—Ленца. Електронагрівальні прилади 55
Урок 28. Лабораторна робота № 8 «Вимірювання потужності споживача електричного струму» 57
Урок 29. Розв’язання задач 59
Урок 30. Розв’язання задач. Підготовка до контрольної роботи 61
Урок 31. Контрольна робота № 2 з теми: «Електричний струм» (частина 1) 63
Урок 32. Надпровідність. Струм в металах 65
Урок 33. Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. Кількість речовини, що виділяється під час електролізу. Застосування електролізу в промисловості та техніці. 67
Урок 34. Лабораторна робота № 9 «Дослідження явища електролізу» 69
Урок 35. Розв’язання задач 71
Урок 36. Струм у напівпровідниках. Електропровідність напівпровідників. Залежність струму в напівпровідниках від температури. Термістори 73
Урок 37. Самостійний і несамостійний розряди. Застосування струму в газах у побуті, в промисловості, техніці 75
Урок 38. Безпека людини під час роботи з електричними приладами й пристроями 77
Урок 39. Розв’язання задач 79
Урок 40. Розв’язання задач. Підготовка до контрольної роботи 81
Урок 41. Контрольна робота № 3 з теми: «Електричний струм» (частина 2) 83

Тема ІІІ. Магнітне поле

Урок 42. Постійні магніти. Магнітне поле Землі. Взаємодія магнітів 85
Урок 43. Магнітна дія струму. Дослід Ерстеда. Магнітне поле провідника зі струмом. Магнітне поле котушки зі струмом. Електромагніти 87
Урок 44. Лабораторна робота № 10 «Складання найпростішого електромагніту і випробування його дії» 89
Урок 45. Дія магнітного поля на провідник зі струмом 91
Урок 46. Електричні двигуни 93
Урок 47. Гучномовець 95
Урок 48. Електровимірювальні прилади 97
Урок 49. Електромагнітна індукція. Досліди Фарадея 99
Урок 50. Розв’язання задач 101
Урок 51. Розв’язання задач. Підготовка до контрольної роботи 103
Урок 52. Контрольна робота № 4 з теми: «Магнітне поле» 105

АТОМНЕ ЯДРО. ЯДЕРНА ЕНЕРГЕТИКА

Урок 53. Атом і атомне ядро. Дослід Резерфорда. Ядерна модель атома 107
Урок 54. Радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання 109
Урок 55. Активність радіонуклідів 111
Урок 56. Розв’язання задач 113
Урок 57. Іонізуюча дія радіоактивного випромінювання. Дозиметри 115
Урок 58. Лабораторна робота № 11. «Вивчення будови дозиметра і проведення дозиметричних вимірювань» 117
Урок 59. Розв’язання задач 119
Урок 60. Природний радіоактивний фон. Вплив радіоактивного випромінювання на живі організми 121
Урок 61. Розв’язання задач 123
Урок 62. Ядерна енергетика. Розвиток ядерної енергетики в Україні 125
Урок 63. Екологічні проблеми ядерної енергетики 127
Урок 64. Розв’язання задач 129
Урок 65. Розв’язання задач. Підготовка до контрольної роботи 131
Урок 66. Контрольна робота № 5 з теми: «Атомне ядро. Ядерна енергетика» 133

УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ЗАНЯТТЯ

Урок 67. Вплив фізики на суспільний розвиток та науково-технічний прогрес. Фізична картина світу 135
Урок 68. Ядерна енергетика та сучасні проблеми екології 137
Урок 69–70. Фізика — основа сучасної техніки, електроніки, енергетики, транспорта та інших галузей господарської діяльності 139

Відгуки

avatar
up