Українська мова. 8 клас : зошит для контролю навчальних досягнень учнів
Рейтинг: 1.0 з 5 (1 голос.)

Російська мова навчання
Видавництво: Ранок
Рік:
ISBN: 978-617-09-3082-8

Зошит містить завдання для всіх видів контролю: перевірки мовних знань і вмінь (тести), питання до текстів з аудіювання, тексти для читання мовчки та питання до них, матеріал для складання діалогу; завдання для самостійних робіт.

Як користуватися зошитом

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ

Словосполучення і речення. Просте речення. Двоскладне речення. Головні та другорядні члени речення
Односкладні речення. Повні й неповні речення
Просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами. Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)
Речення з відокремленими членами. Пряма і непряма мова

КОНТРОЛЬНЕ ЧИТАННЯ МОВЧКИ

1. Помста
2. Софія Київська
3. Церква на острові Сіте
Питання до тексту «Помста»
Питання до тексту «Софія Київська»
Питання до тексту «Церква на острові Сіте»

КОНТРОЛЬНЕ АУДІЮВАННЯ

Питання до тексту «Скрипка»
Питання до тексту «Тварини-символи»
Питання до тексту «Розумний Ганс, або Загадки доктора Пфунґста»

СКЛАДАННЯ ДІАЛОГУ

Мобільний телефон у нашому житті
ТЕМИ ТВОРІВ

САМОСТІЙНІ РОБОТИ

Синтаксис. Пунктуація. Словосполучення і речення
Підмет і присудок. Способи вираження підмета. Простий і складений присудок. Правильне використання форм присудка при підметі, вираженому словосполученням або
складноскороченим словом
Тире між підметом і присудком
Написання непоширених прикладок через дефіс. Прикладки, що беруться в лапки
Виділення порівняльних зворотів комами
Односкладні речення. Неповні речення. Тире в неповних реченнях
Розділові знаки в реченнях з однорідними членами
Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами
Розділові знаки при звертанні й вставних словах
Розділові знаки при відокремлених й уточнювальних членах речення

Відгуки

avatar
up