Запрошуємо відвідати наш Інтернет-магазин і нашу Бібліотеку

Українська мова : підручник для 8 класу
Рейтинг: 0.0 з 5 (0 голос.)

Українська мова навчання
Видавництво: Літера ЛТД
Рік:
ISBN: 978-966-178-677-5
Формат: PDF (електронна книга)

Підручник містить вичерпний обсяг матеріалу з передбачених програмою тем. Оптимальна кількість запропонованих рубрик спрямована на реалізацію комунікативного підходу до навчання української мови, задає чіткий алгоритм роботи вчителя й учнів з підручником і корелюється з видами мовленнєвої діяльності учнів.

Підручник вирізняється значною кількістю сучасних текстів, що порушують цікаві й актуальні для восьмикласників проблеми. Наприкінці кожного параграфа вміщено словникові диктанти для повторення вивчених орфограм, слова для вправляння у наголошуванні, а також рубрику «Культура мовлення».
Посилання на інтернетні джерела стануть у пригоді учителям і учням.

Вступ
Мова – найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу . . . . . . . . . . . 9
Повторення та узагальнення вивченого
§ 1 Лексикологія і фразеологія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Розвиток мовлення № 1. Повторення відомостей про текст, стилі, жанри
й типи мовлення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Синтаксис. Пунктуація
Словосполучення і речення
§ 2 Словосполучення. Будова й види словосполучень
за способами вираження головного слова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Розвиток мовлення № 2. Різновиди аудіювання: ознайомлювальне, вивчальне,
критичне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
§ 3 Речення. Речення прості й складні (повторення), двоскладні
та односкладні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
§ 4 Речення поширені та непоширені (повторення). Порядок слів у реченні.
Логічний наголос . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Розвиток мовлення № 3. Повідомлення на тему про мову, що потребує зіставлення
й узагальнення матеріалу в науковому стилі . . . . . . . . . . . . . 59
Тест «Словосполучення і речення» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Просте двоскладне речення
Головні і другорядні члени речення
§ 5 Підмет і способи його вираження . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Розвиток мовлення № 4. Письмовий конспект прочитаного науково-навчального
тексту. Тематичні виписки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
§ 6 Простий і складений присудок (іменний і дієслівний) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Узгодження головних членів речення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
§ 7 Тире між підметом і присудком . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Розвиток мовлення № 5. Усний вибірковий переказ розповідного тексту
з елементами опису пам’яток історії й культури
в художньому стилі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
§ 8 Означення. Види означень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
§ 9 Прикладка як різновид означення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Розвиток мовлення № 6. Письмовий докладний переказ розповідного тексту
з елементами опису пам’яток історії й культури
в публіцистичному стилі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
§ 10 Додаток як другорядний член речення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
§ 11 Обставина. Види обставин за значенням . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
§ 12 Порівняльний зворот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Розвиток мовлення № 7. Усний твір-опис пам’яток історії й культури
за картиною в публіцистичному стилі . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Тест «Просте двоскладне речення. Головні і другорядні члени речення» . . . . . . . . . . . 128
Односкладні речення
Повні й неповні речення
§ 13 Односкладні прості речення. Означено-особові речення . . . . . . . . . . . . . . . 132
§ 14 Неозначено-особові та узагальнено-особові речення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Розвиток мовлення № 8. Письмовий твір-опис пам’яток історії й культури
на основі особистих спостережень і вражень
у художньому стилі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
§ 15 Безособові речення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Розвиток мовлення № 9. Діалог, складений на основі телепередач . . . . . . . . . . . . . . 150
§ 16 Називні речення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Розвиток мовлення № 10. Усний стислий переказ тексту публіцистичного
стилю (на основі прослуханих телепередач) . . . . . . . . . 157
§ 17 Повні й неповні речення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
§ 18 Уживання односкладних і неповних речень (узагальнення) . . . . . . . . . . . . 165
Розвиток мовлення № 11. Інтерв’ю в публіцистичному стилі (письмово). . . . . . . . 168
Тест «Односкладні речення. Повні й неповні речення» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Просте ускладнене речення
Речення з однорідними членами
§ 19 Речення з однорідними членами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
§ 20 Однорідні й неоднорідні означення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Розвиток мовлення № 12. Письмовий стислий переказ розповідного тексту
з елементами опису місцевості в художньому стилі . . . 189
§ 21 Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами . . . . . . . . . . . . 193
§ 22 Розділові знаки в реченнях з однорідними членами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
§ 23 Узагальнення вивченого про речення з однорідними членами . . . . . . . . 203
Розвиток мовлення № 13. Усний твір-опис місцевості (вулиці, села, міста)
на основі особистих спостережень і вражень
у художньому стилі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Речення зі звертаннями, вставними словами
(словосполученнями, реченнями)
§ 24 Звертання непоширені і поширені.
Розділові знаки при звертанні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
§ 25 Вставні слова (словосполучення, речення) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
§ 26 Узагальнення вивченого про вживання розділових знаків
при звертанні та в реченнях зі вставними словами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Розвиток мовлення № 14. Письмовий твір-опис місцевості (вулиці, села, міста)
на основі особистих спостережень і вражень
у художньому стилі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Речення з відокремленими членами
§ 27 Поняття про відокремлення. Відокремлені означення . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
§ 28 Відокремлені прикладки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
§ 29 Відокремлені додатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Розвиток мовлення № 15. Ділові папери. Протокол . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
§ 30 Відокремлені обставини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
§ 31 Відокремлення уточнювальних членів речення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
§ 32 Речення з відокремленими членами (узагальнення) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Розвиток мовлення № 16. Дискусія відповідно до створеної в класі
ситуації спілкування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
Тест «Ускладнене речення» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
Повторення в кінці року . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285
Додатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Тлумачний словник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Порядок виконання різних видів розбору . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292

Відгуки

avatar

up