Додано підручники для 8 класу за Новою програмою :: Запрошуємо відвідати наш інтернет-магазин «ДзвінОК»

Українська мова. 8 клас: Плани-конспекти уроків
Рейтинг: 0.0 з 5 (0 голос.)

Обкладинка книжки Українська мова. 8 клас: Плани-конспекти уроків
Російська мова навчання
Видавництво: Ранок
Рік:
ISBN: 978–617–09–0738–7
Формат: PDF (електронна книга)

Вилучено з продажу

  • Анотація
  • Зміст
  • Приклади сторінок
  • Відгуки

Посібник містить шаблони планів-конспектів усіх уроків з української мови для учнів 8 класу шкіл з російською мовою навчання, складені згідно з вимогами чинної «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова. 5–9 класи». З їх допомогою можна швидко скласти власну розробку уроку та здати її на перевірку. До посібника додається електронний диск, що містить додаткові матеріали до уроків, необхідні вчителю, роздавальні матеріали для учнів, наочні матеріали, календарно-тематичний план, такі самі шаблони планів-конспектів уроків, як і в друкованому посібнику, та відповіді до завдань посібника «Експрес-контроль знань». Кожний із цих компонентів можна опрацювати в текстовому редакторі Microsoft Word та роздрукувати.
Призначений для вчителів української мови та студентів філологічних факультетів.

Урок № 1. Мова — найважливіший засіб пізнання, спілкування і впливу 2
Урок № 2. Частини мови, їх значення та граматичні ознаки 4
Урок № 3. Найскладніші орфограми (не з різними частинами мови, правопис прислівників 6
Урок № 4. Розвиток зв’язного мовлення. Повторення відомостей про текст, стилі й типи мовлення 8
Урок № 5. Розвиток зв’язного мовлення. Усний твір на тему «Самостійні та службові частини мови» 10
Урок № 6. Словосполучення. Будова й типи словосполучень за способом вираження головного слова 12
Урок № 7. Способи підрядного зв’язку в словосполученні (узгодження, керування, прилягання). Тренувальні вправи 14
Урок № 8. Речення. Види речень за метою висловлювання; окличні речення. Речення односкладні
й двоскладні; прості й складні 16
Урок № 9. Порядок слів у реченні. Логічний наголос. Розділові знаки в кінці речень 18
Урок № 10. Розвиток зв’язного мовлення. Усний переказ тексту з елементами опису місцевості 20
Урок № 11. Контрольна робота № 1. «Словосполучення й речення». Диктант. Аудіювання 22
Урок № 12. Підмет і присудок як головні члени речення. Способи вираження підмета 26
Урок № 13. Простий і складений (іменний та дієслівний) присудок 28
Урок № 14. Тире між підметом і присудком 30
Урок № 15. Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний докладний переказ тексту з елементами опису місцевості 32
Урок № 16. Розвиток зв’язного мовлення. Переклад тексту з елементами опису місцевості з російської мови українською 34
Урок № 17. Другорядні члени речення. Узгоджене й неузгоджене означення 36
Урок № 18. Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок через дефіс. Прикладки, що беруться в лапки. 38
Урок № 19. Додаток прямий і непрямий 40
Урок № 20. Види обставин за значенням 42
Урок № 21. Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комами 44
Урок № 22. Контрольна робота № 2. «Просте двоскладне речення. Головні та другорядні члени речення». Диктант або тестування 46
Урок № 23. Аналіз контрольної роботи 48
Урок № 24. Розвиток зв’язного мовлення. Усний твір-опис місцевості за особистими враженнями 50
Уроки № 25–26. Види й типи односкладних речень. 52
Урок № 27. Правильне використання в мовленні односкладних речень 54
Урок № 28. Розвиток зв’язного мовлення. Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю 56
Урок № 29. Двоскладні й односкладні речення різних видів як синтаксичні синоніми 58
Урок № 30. Контрольна робота № 3. «Односкладні речення». Диктант або тестування. Читання мовчки. 60
Урок № 31. Аналіз контрольної роботи 64
Урок № 32. Розвиток зв’язного мовлення. Усний твір-оповідання з обрамленням на основі почутого. 66
Урок № 33. Повні й неповні речення. Тире в неповних реченнях 68
Урок № 34. Уживання неповних речень у діалозі, а також у складних реченнях для уникнення повторів 70
Урок № 35. Розвиток зв’язного мовлення. Докладний усний переказ тексту з елементами опису пам’яток історії та культури 72
Уроки № 36–37. Однорідні члени речення (зі сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком). Кома між однорідними членами речення. Речення з кількома рядами однорідних членів 74
Урок № 38. Однорідні й неоднорідні означення 76
Урок № 39. Однорідні та неоднорідні означення. Тренувальні вправи 78
Урок № 40. Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний стислий переказ тексту з елементами опису пам’яток історії та культури 80
Урок № 41. Розвиток зв’язного мовлення. Робота над виправленням помилок, допущених у переказі 82
Урок № 42. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами. Двокрапка і тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами 84
Урок № 43. Контрольна робота № 4. «Речення з однорідними членами». Диктант або тестування. Аудіювання 86
Урок № 44. Звертання поширені й непоширені. Розділові знаки при звертанні 90
Урок № 45. Розвиток зв’язного мовлення. Усний твір-опис пам’яток історії та культури 92
Урок № 46. Звертання. Розділові знаки при звертаннях. Кличний відмінок 94
Урок № 47. Вставні слова (словосполучення, речення), розділові знаки при них 96
Урок № 48. Вставні слова (словосполучення, речення). Тренувальні вправи 98
Урок № 49. Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний твір-опис пам’яток історії та культури 100
Урок № 50. Розвиток зв’язного мовлення. Аналіз контрольного твору-опису пам’ ятки історії та культури 102
Урок № 51. Поняття про відокремлення 104
Урок № 52. Відокремлені означення 106
Урок № 53. Відокремлені прикладки. 108
Урок № 54. Відокремлені додатки 110
Урок № 55. Відокремлені обставини 112
Урок № 56. Розвиток зв’язного мовлення. Усний твір-роздум на морально-етичну тему 114
Урок № 57. Відокремлені уточнювальні члени речення 116
Урок № 58. Відокремлені уточнювальні члени речення. Синтаксичний розбір простих речень. Тренувальні вправи 118
Урок № 59. Контрольна робота № 5. «Однорідні члени речення», «Звертання, вставні слова, словосполучення і речення», «Речення з відокремленими членами». Диктант або тестування 120,
Урок № 60. Пряма і непряма мова як засоби передачі чужої мови. Розділові знаки при прямій мові 122
Урок № 61. Заміна прямої мови непрямою 124
Урок № 62. Діалог. Розділові знаки при діалозі 126
Урок № 63. Цитата як засіб передачі чужої мови. Розділові знаки при цитаті 128
Урок № 64. Розвиток зв’язного мовлення. Ділові папери. План роботи 130
Урок № 65. Контрольна робота № 6. «Пряма мова», «Діалог», «Цитата». Диктант або тестування. Читання мовчки 132
Уроки № 66–67. Повторення вивченого матеріалу. Словосполучення і речення. Головні і другорядні члени речення. Типи речень 136
Уроки № 68–69. Повторення вивченого. Речення з однорідними членами, відокремленими членами, звертаннями, вставними словами 140
Урок № 70. Підсумковий урок 142

Сторінка книжки Українська мова. 8 клас: Плани-конспекти уроків Сторінка книжки Українська мова. 8 клас: Плани-конспекти уроків Сторінка книжки Українська мова. 8 клас: Плани-конспекти уроків
Всього коментарів: 0
avatar

Радимо переглянути