Запрошуємо відвідати наш Інтернет-магазин і нашу Бібліотеку

Українська мова : підручник для 8 класу
Рейтинг: 5.0 з 5 (1 голос.)

Українська мова навчання
Видавництво: Оріон
Рік:
ISBN:
Формат: PDF (електронна книга)

ВСТУП
1. Мова — найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу . . . . . . . . . . . . . .6

ТЕМА 1. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

2. Розвиток мовлення (РМ). Повторення відомостей про текст, засоби зв’язку. Повідомлення на тему про роль мови в житті суспільства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
3. РМ. Повторення відомостей про типи мовлення. Тематичні виписки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
4. Повторення відомостей з лексикології та фразеології. . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
5. Повторення відомостей із морфології . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
6. Найскладніші орфограми в частинах мови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
7. Основні правила пунктуації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
8. РМ. Розмаїття текстів за жанрами. Робота з книжкою: передмова . . . . . . . . . 45
9. Узагальнення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

ТЕМА 2. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ Й РЕЧЕННЯ

10. Словосполучення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
11. Мовно-стилістичні поради з уживання словосполучень . . . . . . . . . . . . . . . . .59
12. РМ. Повторення відомостей про стилі мови. Особливості опису місцевості. Вибірковий усний переказ . . . . . . . . . . . . . . . . .63
13. Речення. Різновиди речень за метою висловлення та інтонацією . . . . . . . .69
14. Двоскладне речення. Головні та другорядні члени речення. . . . . . . . . . . . . .75
15. Підмет як головний член речення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
16. Присудок як головний член речення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
17. Тире між підметом і присудком. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
18. РМ. Опис місцевості як елемент розповідного тексту. Стислий письмовий переказ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
19. Другорядні члени речення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
20. Означення. Прикладка як різновид означення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
21. Написання прикладок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
22. Додаток . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
23. Обставина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
24. Порівняльний зворот. Розділові знаки в реченнях з порівняльним зворотом. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
25–26. РМ. Опис місцевості на основі особистих спостережень і вражень. Письмовий твір . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
27. Узагальнення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141

ТЕМА 3. ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ

28. Односкладні речення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146
29. Односкладні дієслівні речення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151
30. Односкладні безособові речення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156
31. РМ. Односкладні речення в текстах різних стилів. Ділові папери. Протокол . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160
32. Односкладні називні речення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165
33. Синонімія односкладних і двоскладних речень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171
34. РМ. Особливості опису пам’яток історії та культури. Вибірковий усний переказ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177
35. Повні й неповні речення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182
36. РМ. Опис пам’ятки культури як елемент розповідного тексту. Стислий письмовий переказ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188
37. Узагальнення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191

ТЕМА 4. ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ, УСКЛАДНЕНЕ ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ, ЗВЕРТАННЯМИ ТА ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ

38. Поняття про однорідні члени .................................................................... 193
39. Розділові знаки в реченнях з однорідними членами ................................. 200
40. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами ...................... 206
41. РМ. Складання текстівок до зображень пам’яток архітектури, історії та культури ........................................................ 211
42. Однорідні й неоднорідні означення .......................................................... 216
43. Речення зі звертаннями ........................................................................... 220
44. Мовностилістичні поради з уживання звертань ........................................ 226
45. РМ. Інтерв’ю. Складання запитань інтерв’ю для шкільної газети .............. 229
46. Речення зі вставними словами ................................................................. 235
47–48. Докладний письмовий переказ тексту-опису пам’ятки ....................... 240
49. Узагальнення ........................................................................................... 243

ТЕМА 5. ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ, УСКЛАДНЕНЕ ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ЧЛЕНАМИ

50–51. Відокремлені означення. Розділові знаки в реченнях з відокремленими означеннями .......................... 246
52–53. Відокремлені прикладки. Розділові знаки з відокремленими прикладками ............................................ 252
54–55. РМ. Твір-опис пам’ятки історії та культури .......................................... 256
56–57. Відокремлені обставини. Відокремлювані уточнювальні члени .......... 259
58. Відокремлені додатки .............................................................................. 262
59. РМ. Особливості побудови оповідання. Складання оповідання за поданим сюжетом .................................................. 264
60. Узагальнення ........................................................................................... 269

ТЕМА 6. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ

61. Cинтаксис словосполучення ........................................................................... 272
62. Класифікація речень ....................................................................................... 274
63. Синоніміка простих речень.............................................................................. 278
64. Виражальні можливості ускладнених речень ................................................... 281
65. Підсумковий урок-гра ..................................................................................... 284

Відгуки

avatar

up