Запрошуємо відвідати наш Інтернет-магазин і нашу Бібліотеку

Хімія : підручник для 8 класу
Рейтинг: 0.0 з 5 (0 голос.)

Українська мова навчання
Видавництво: Ранок
Рік:
ISBN: 978-617-09-2887-0
Формат: PDF (електронна книга)

Повторення найважливіших питань курсу хімії 7 класу
§ 1. Найважливіші хімічні поняття...................................................... 5
§ 2. Кисень та вода. Реакції розкладу, сполучення...............................11
§ 3. Обчислення за формулами хімічних речовин.................................13
Тема 1. Періодичний закон і Періодична система хімічних
елементів. Будова атома
§ 4. Перші спроби класифікації хімічних елементів..............................17
§ 5. Поняття про лужні елементи, галогени та інертні елементи...........23
§ 6. Періодичний закон Д. І. Менделєєва.............................................27
§ 7. Періодична система хімічних елементів.........................................32
§ 8. Значення Періодичного закону. Наукова прозорливість
Д. І. Менделєєва..........................................................................37
§ 9. Атом: ядро плюс електрони..........................................................43
§ 10. Нукліди. Ізотопи........................................................................49
§ 11. Рух електронів у атомі. Електронні орбіталі ...............................56
§ 12. Структура електронної оболонки атома........................................59
§ 13. Розподіл електронів в електронній оболонці атомів .....................63
§ 14. Будова електронних оболонок атомів і структура
Періодичної системи. .................................................................72
§ 15. Будова електронних оболонок і властивості хімічних елементів.....77
§ 16. Характеристика хімічних елементів за їхнім місцем
у Періодичній системі й будовою атома.......................................84
Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини
§ 17. Природа хімічного зв’язку..........................................................87
§ 18. Ковалентний зв’язок..................................................................91
§ 19. Полярний і неполярний ковалентний зв’язок...............................97
§ 20. Йонний зв’язок........................................................................ 102
§ 21. Ступінь окиснення елементів.................................................... 106
§ 22. Застосування поняття про ступінь окиснення............................. 110
§ 23. Будова твердих речовин та їхні властивості............................... 112
Лабораторний дослід № 1............................................................... 118
Домашній експеримент № 1............................................................ 119
ТЕМА 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними
формулами
§ 24. Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини.
Число Авогадро....................................................................... 122
§ 25. Молярна маса.......................................................................... 128
§ 26. Молярний об’єм....................................................................... 133
§ 27. Відносна густина газів.............................................................. 139
ТЕМА 4. Основні класи неорганічних сполук
§ 28. Класи неорганічних сполук...................................................... 143
§ 29. Оксиди: фізичні властивості, поширеність та застосування.......... 153
§ 30. Хімічні властивості оксидів...................................................... 157
§ 31. Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій............................. 163
§ 32. Основи: фізичні властивості, поширеність та застосування.......... 168
§ 33. Хімічні властивості лугів і нерозчинних гідроксидів.................. 172
Лабораторний дослід № 2............................................................... 177
Лабораторний дослід № 3............................................................... 178
§ 34. Кислоти: фізичні властивості, поширеність та застосування........ 181
§ 35. Хімічні властивості кислот....................................................... 185
Лабораторний дослід № 4............................................................... 188
Домашній експеримент № 2............................................................ 189
§ 36. Ряд активності металів. Реакції заміщення................................ 192
Лабораторний дослід № 5............................................................... 199
Лабораторний дослід № 6............................................................... 200
§ 37. Солі: фізичні властивості, поширеність та застосування.............. 202
§ 38. Хімічні властивості солей......................................................... 207
Лабораторний дослід № 7............................................................... 210
Лабораторний дослід № 8............................................................... 211
§ 39. Амфотерні оксиди й гідроксиди................................................ 213
§ 40. Способи добування оксидів....................................................... 217
§ 41. Загальні способи добування кислот, основ та солей.................... 222
Практична робота № 1.................................................................. 227
§ 42. Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук................... 229
§ 43. Розв’язування експериментальних задач.................................... 232
Лабораторний дослід № 9............................................................... 237
Практична робота № 2.................................................................. 239
Додатки
Поширені солі й гідроксиди та їхні властивості......................... 240
Видатні хіміки та їхній внесок у розвиток науки....................... 242
Посилання в Інтернеті на цікаві хімічні ресурси........................ 246
Словник термінів..................................................................... 247
Алфавітний покажчик............................................................. 250
Відповіді на розрахункові задачі............................................... 252

Відгуки

avatar

up