Історія України : підручник для 8-го класу
Рейтинг: 0.0 з 5 (0 голос.)

Українська мова навчання
Видавництво: Астон
Рік:
ISBN:
Формат: PDF (електронна книга)

Підручник з історії України для 8 класу відповідно до чинної програми з історії України подає навчальний матеріал курсу від першої половини XVI до кінця ХVIII ст.
Підручник є різнорівневим як за підбором методичного апарату, так і за групуваппям та способом подачі павчального матеріалу. Залежно від специфіки теми повпоціїпгими джерелами знань поруч із базовим авторським текстом є цитати фахових дослідпиків минувшини, уривки з першоджерел, схеми та картосхеми, окремі зображсіпія. В підручнику є завдаїпія для актуалізації опорпих знань та матеріал для синхронізації подій з історії України та всесвітньої історії. Коректно подається матеріал складних міжетнічних та міжконфссійпих стосупків із минулого України. Мстодичпий апарат підручника передбачає можливість постаппого закріплсіпія опрацьованого матеріалу, спрямований па полсгшсіпія організації взаємодії учителя та учпів па уроці, та па підвищсіпія ефективності самостійпої роботи учня з підручником. Девіз підручника: «Від сприймаппя базових знань про мипуле України зокрема до розуміння спільпоти шодей загалом».

Відгуки

avatar
up