Запрошуємо відвідати наш Інтернет-магазин і нашу Бібліотеку

Фізика : підручник для 8 класу (поглиблене вивчення)
Рейтинг: 0.0 з 5 (0 голос.)

Українська мова навчання
Видавництво: Оріон
Рік:
ISBN:
Формат: PDF (електронна книга)

Як користуватися підручником. 2

РОЗДІЛ 1. Теплові явища. Теплові машини і механізми. 6

§ 1. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії . 7
§ 2. Теплові явища. Тепловий рух. 13
§ 3. Тепловий стан тіла. Температура. 15
§ 4. Вимірювання температури. Температурні шкали. 18
Лабораторна робота № 1. Вимірювання температури за допомогою різних термометрів. 22
§ 5. Агрегатні стани речовини. 23
§ 6. Залежність розмірів тіл від температури. 28
§ 7. Внутрішня енергія . 34
§ 8. Теплопровідність . 38
§ 9. Конвекція. 40
§ 10. Теплове випромінювання. 43
§11. Кількість теплоти. Розрахунок кількості теплоти під час нагрівання тіла. 46
§12. Тепловий баланс. 50
Лабораторна робота № 2. Вивчення теплового балансу за змішування води різної температури . 56
Лабораторна робота № 3. Визначення питомої теплоємності речовини. 57
Перевірте себе . 58
§ 13. Кристалічні та аморфні тіла . 60
§ 14. Розрахунок кількості теплоти під час плавлення/ тверднення тіл . 65
Лабораторна робота № 4 Визначення питомої теплоти плавлення льоду. 69
§ 15. Випаровування і конденсація. 70
§ 16. Кипіння. Розрахунок кількості теплоти під час пароутворення/ конденсації. 74
§17. Розв’язання основних типів задач із розділу «Теплові явища». 78
Перевірте себе . 82
§18. Згорання палива. Розрахунок кількості теплоти внаслідок згорання палива. 84
Лабораторна робота № 5. Визначення ККД нагрівника. 89
§ 19. Види машин і механізмів. Перетворення енергії в механічних і теплових процесах. 90
§ 20. Теплові машини . 94
§ 21. Теплові двигуни . 98
§ 22. Холодильні машини. Кондиціонери. Теплові насоси . 102
Перевірте себе . 106
§ 23. Фізика атмосфери. 108
§ 24. Рідкі кристали. 113
§ 25. Полімери. . 115
§ 26. Наноматеріали. 118
Підсумки до розділу «Теплові явища. Теплові машини і механізми». 121
Виконуємо навчальні проекти. 127
Проявляємо компетентність. 129

РОЗДІЛ 2. Електричні явища. Електричний струм. 132

§ 27. Взаємодія заряджених тіл . 134
§ 28. Електрон. Електричні властивості речовини. 138
§ 29. Електричне поле. 142
§30. Провідники і діелектрики в електричному полі. 148
§31. Механізми електризації тіл. Закон збереження електричного заряду. 152
Лабораторна робота № 6. Дослідження взаємодії заряджених тіл.
§32. Подільність електричного заряду. 157
§ 33. Закон Кулона. 161
Перевірте себе . 165
§ 34. Електричний струм. Джерела електричного струму. 167
§ 35. Дії електричного струму. 174
§ 36. Електричне коло. 177
§ 37. Сила струму . 180
§ 38. Електрична напруга. 183
Лабораторна робота № 7. Вимірювання сили струму та електричної напруги . 187
§ 39. Електричний опір. Закон Ома. 188
Лабораторна робота № 8. Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра та вольтметра. 192
§ 40. Електричний опір металевих провідників. Питомий опір. 194
§ 41. Послідовне з’єднання провідників . 198
Лабораторна робота № 9. Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників . 204
§ 42. Паралельне з’єднання провідників . 205
Лабораторна робота №10. Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників . 211
§ 43. Методи розрахунку розгалужених кіл.. 212
Перевірте себе . 216
§ 44. Розширення меж вимірювання електровимірювальних приладів: шунт і додатковий опір.. 218
§ 45. Робота й потужність електричного струму. 220
§ 46. Закон Джоуля — Ленца. Електронагрівальні прилади. 226
§ 47. Електричний струм у металах . 232
§ 48. Залежність опору металевих провідників від температури. 235
§ 49. Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. Закон Фарадея . 239
§ 50. Електричний струм у газах. . 245
§ 51. Електричний струм у напівпровідниках . 250
§ 52. Напівпровідникові прилади та їх застосування в техніці . 254
Безпека людини під час роботи з електричними приладами та пристроями . 256
Перевірте себе . 258
Підсумки до розділу «Електричні явища. Електричний струм». . . . . . . . . . . . . . . 260
Виконуємо навчальні проекти. 266
Фізичний практикум . 268
Відповіді до вправ. 278
Предметний покажчик . 280

Відгуки

avatar

up