Рейтинг: 3.9 з 5 (18 голос.)

Фізика: підручник для 8 класу

Українська мова навчання
Видавництво: Ранок
Рік:
ISBN: 978-966-315-001-7
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати
Як скачати книгу?

Пропонований підручник є складовою частиною навчально-методичного комплекту «Фізика-8», що включає також методичні рекомендації для вчителя, збірник задач, зошит для лабораторних робіт та заліковий зошит для тематичного оцінювання. Основна мета підручника — сприяти формуванню базових фізичних знань, показати їх необхідність для розуміння навколишнього світу.

Розділ 1. Механічний рух

§ 1. Механічний рух. Відносність руху. Траєкторія. Шлях, який пройшло тіло
§ 2. Швидкість руху. Одиниці швидкості руху
§ 3. Види рухів. Середня швидкість нерівномірного руху
§ 4. Графіки руху тіла
§ 5. Обертальний рух тіла. Період та частота обертання. Місяць — природний супутник Землі
§ 6. Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань. Маятники. Математичний маятник
§ 7. Звук. Поширення звуку в різних середовищах. Відбивання звуку
§ 8. Джерела та приймачі звуку. Сприймання звуку людиною. Інфразвук та ультразвук. Вплив звуків на живі організми

Розділ 2. Взаємодія тіл

§ 9. Взаємодія тіл. Інерція
§ 10. Маса як міра інертності тіл. Сила
§ 11. Графічне зображення сил. Додавання сил
§ 12. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість
§ 13. Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука
§ 14. Тертя. Сила тертя
§ 15. Момент сили. Умова рівноваги важеля
§ 16. Блок
§ 17. Тиск і сила тиску. Одиниці тиску
§ 18. Тиск газів та рідин. Закон Паскаля
§ 19. Гідростатичний тиск рідини
§ 20. Атмосферний тиск та його вимірювання. Барометри. Залежність атмосферного тиску від висоти
§ 21. Сполучені посудини. Манометри
§ 22. Гідравлічні машини. Насоси
§ 23. Виштовхувальна сила. Закон Архімеда
§ 24. Умови плавання тіл
§ 25. Судноплавство та повітроплавання

Розділ 3. Робота і енергія

§ 26. Механічна робота. Одиниці роботи
§ 27. Потужність
§ 28. Енергія. Потенціальна енергія тіла
§ 29. Кінетична енергія тіла. Повна механічна енергія
§ 30. Перетворення механічної енергії. Закон збереження механічної енергії
§ 31. Прості механізми. «Золоте правило» механіки
§ 32. Коефіцієнт корисної дії механізмів

Розділ 4. Теплові явища

§ 33. Тепловий стан тіл. Температура та її вимірювання
§ 34. Внутрішня енергія
§ 35. Способи змінення внутрішньої енергії
§ 36. Теплопровідність
§ 37. Конвекція
§ 38. Випромінювання
§ 39. Питома теплоємність речовини. Кількість теплоти, що поглинається речовиною в ході нагрівання або виділяється під час охолодження
§ 40. Тепловий баланс
§ 41. Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника
§ 42. Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна
§ 43. Деякі види теплових двигунів
§ 44. Плавлення та кристалізація твердих тіл
§ 45. Питома теплота плавлення
§ 46. Випаровування та конденсація
§ 47. Кипіння. Питома теплота пароутворення

Енергія в житті людини. Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів. Енергозбережні технології. Використання енергії людиною й охорона природи
Таблиці густин деяких речовин (додаток)
Відповіді до вправ та завдань для самоперевірки
Алфавітний покажчик

Коментарі

Всього коментарів: 0