Фізика. 8 клас. Зошит для контролю навчальних досягнень
Рейтинг: 2.6 з 5 (5 голос.)

Українська мова навчання
Видавництво: Ранок
Рік:
ISBN: 978-617-09-2860-3

Зошит призначений для поточного і тематичного контролю навчальних досягнень учнів з фізики.

Передмова 1

Поточний контроль знань

ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

Самостійна робота 1. Температура. Залежність розмірів тіл від температури
Контроль теоретичних знань 1. Способи зміни внутрішньої енергїї. Види теплообміну
Практичний тренінг 1. Питома теплоємність речовини. Тепловий баланс
Контроль теоретичних знань 2. агрегатний стан речовини. Плавлення та кристалізація
Практичний тренінг 2. Плавлення та кристалізація
Самостійна робота 2. Випаровування. Кипіння
Практичний тренінг 3. Пароутворення та конденсація
Самостійна робота 3. Теплота згоряння палива. Теплові машини

ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Самостійна робота 4. Електричний заряд. електричне поле
Практичний тренінг 4. Закон збереження електричного заряду. Закон Кулона
Контроль теоретичних знань 3. Електричний струм. Дія електричного струму
Контроль теоретичних знань 4. Електричне коло та його елементи
Самостійна робота 5. Сила струму. Напруга. Опір. Закон Ома
Практичний тренінг 5. Розрахунок опору провідника
Самостійна робота 6. Послідовне з’єднання провідників
Практичний тренінг 6. Паралельне і мішане з’єднання провідників
Самостійна робота 7. Робота і потужність електричного струму
Практичний тренінг 7. Закон Джоуля-Ленца
Самостійна робота 8. Електричний струм у різних середовищах

Контрольні роботи

Контрольна робота 1. Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача
Контрольна робота 2. Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни
Контрольна робота 3. електричний заряд. електричне поле. Електричний струм
Контрольна робота 4. Робота і потужність струму. електричний струм у різних середовищах
Додаток

Відгуки

avatar
up