Фізика : підручник для 8 класу
Рейтинг: 3.8 з 5 (6 голос.)

Українська мова навчання
Видавництво: Ранок
Рік:
ISBN: 978-617-09-2855-9
Формат: PDF (електронна книга)

Передмова. 3

Розділ I. Теплові явища

Частина 1. Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача
§ 1.    Тепловий стан тіл. Температура та її вимірювання. 6
§ 2.    Залежність розмірів фізичних тіл від температури. 11
§ 3.    Внутрішня енергія . 16
§ 4.    Способи зміни внутрішньої енергії . 19
§ 5.    Теплопровідність. 22
§ 6.    Конвекція. 26
§ 7.    Випромінювання. 30
§ 8.    Питома теплоємність речовини. Кількість теплоти, що поглинається. речовиною під час нагрівання або виділяється під час охолодження . 33
§ 9.    Тепловий баланс . 37
Лабораторна робота № 1. 40
Лабораторна робота № 2. 41
Частина 2. Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни
§ 10.    Агрегатний стан речовини. Наноматеріали . 44
§ 11.    Плавлення та кристалізація. 51
§ 12.    Питома теплота плавлення. 56
§ 13.    Випаровування та конденсація . 60
§ 14.    Кипіння. Питома теплота пароутворення. 66
§ 15.    Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника. 72
§ 16.    Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
§ 17.    Деякі види теплових двигунів. 82
§ 18.    Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів. 87
Підбиваємо підсумки розділу I . 92
Завдання для самоперевірки до розділу I . 94
Енциклопедична сторінка. 98
Орієнтовні теми проектів. Теми рефератів і повідомлень. Теми експериментальних досліджень. 100

Розділ II. Електричні явища. електричний струм

Частина 1. Електричний заряд. Електричне поле. Електричний струм
§ 19.    Електричний заряд та електромагнітна взаємодія. . . . . . . . . . . . . . . . . .102
§ 20.    Електричне поле. 106
§ 21.    Механізм електризації. Електроскоп . 112
§ 22.    Закон Кулона. 119
§ 23.    Електричний струм. Електрична провідність матеріалів . 123
§ 24.    Дії електричного струму. 127
§ 25.    Джерела електричного струму. 130
§ 26.    Електричне коло та його елементи . 135
§ 27.    Сила струму. Одиниця сили струму. Амперметр. 141
§ 28.    Електрична напруга. Одиниця напруги. Вольтметр . 146
§ 29. Електричний опір. Закон Ома. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
§ 30. Розрахунок опору провідника. Питомий опір речовини. Реостати . . . . 154
Лабораторна робота № 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
§ 31. Послідовне з’єднання провідників. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162
Лабораторна робота № 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
§ 32. Паралельне з’єднання провідників. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Лабораторна робота № 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Частина 2. Робота і потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах
§ 33. Робота і потужність електричного струму . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
§ 34. Теплова дія струму. Закон Джоуля-Ленца. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
§ 35. Електричні нагрівальні пристрої. Запобіжники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
§ 36. Електричний струм у металах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
§ 37. Електричний струм в електролітах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
§ 38. Застосування електролізу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
§ 39. Електричний струм у газах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
§ 40. Види самостійних газових розрядів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Підбиваємо підсумки розділу II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Завдання для самоперевірки до розділу II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Енциклопедична сторінка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Орієнтовні теми проектів. Теми рефератів і повідомлень.
Теми експериментальних досліджень. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Етапи роботи над навчальним проектом. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

Додаток. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

Таблиця 1. Питома теплоємність деяких речовин у різних агрегатних станах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Таблиця 2. Температура плавлення і кристалізації деяких речовин. . . . . . 229
Таблиця 3. Питома теплота плавлення деяких речовин . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Таблиця 4. Температура кипіння деяких речовин. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Таблиця 5. Питома теплота пароутворення деяких речовин. . . . . . . . . . . . . 230
Таблиця 6. Питома теплота згоряння деяких видів палива . . . . . . . . . . . . . 230
Таблиця 7. Питомий електричний опір деяких речовин. . . . . . . . . . . . . . . . 231
Таблиця 8. Електрохімічні еквіваленти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Таблиця 9. Густина деяких речовин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Таблиця 10. Префікси для утворення назв кратних і частинних одиниць . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Визначаємо абсолютну та відносну похибки результату вимірювання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Відповіді до вправ і завдань для самоперевірки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Алфавітний покажчик . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

Відгуки

avatar
up