Алгебра: підручник для 8 класу з поглибленим вивченням математики
Рейтинг: 5.0 з 5 (1 голос.)

Українська мова навчання
Видавництво: Гімназія
Рік:
ISBN:
Формат: PDF (електронна книга)
Від авторів ..............................................З Умовні позначення.........................................4 § 1. Повторення та систематизація навчального матеріалу з курсу алгебри 7 класу...................5 1. Лінійне рівняння з однією змінною. Цілі вирази..5 2. Функція. Графік функції. Лінійна функція....... 13 3. Рівняння з двома змінними. Системи лінійних рівнянь із двома змінними......20 § 2. Множини та операції над ними........................24 4. Множина та її елементи..........................24 5. Підмножина. Операції над множинами..............29 6. Скінченні множини. Взаємно однозначна відповідність...................................39 7. Нескінченні множини. Зліченні множини...........46 • «Я бачу це, але ніяк не можу цьому повірити!»..51 § 3. Основи теорії подільності...........................53 8. Подільність націло та її властивості............53 9. Ділення з остачею. Конгруенції та їхні властивості ...58 10. Найбільший спільний дільник і найменше спільне кратне двох натуральних чисел. Взаємно прості числа.............................66 11. Ознаки подільності............................. 73 12. Прості та складені числа........................78 • Про проблеми, пов’язані з простими числами.....86 § 4. Раціональні вирази..................................91 13. Формули для розкладання на множники виразів виду ап - Ьп і ап + Ьп...........................91 14. Раціональні дроби...............................94 15. Основна властивість раціонального дробу.........98 16. Додавання і віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками.......................107 17. Додавання і віднімання раціональних дробів з різними знаменниками..........................112 18. Множення і ділення раціональних дробів. Піднесення раціонального дробу до степеня.......120 19. Тотожні перетворення раціональних виразів.......125 20. Рівносильні рівняння. Рівняння-наслідок. Раціональні рівняння............................131 21. Раціональні рівняння з параметрами..............141 22. Степінь із цілим від’ємним показником...........146 23. Властивості степеня із цілим показником.........154 24. Функція У=~ та її графік........................160 § 5. Нерівності.........................................172 25. Числові нерівності та їхні властивості..........172 26. Додавання і множення числових нерівностей. Оцінювання значення виразу......................179 27. Нерівності з однією змінною.....................184 28. Розв’язування лінійних нерівностей з однією змінною. Числові проміжки..............186 29. Системи та сукупності лінійних нерівностей з однією змінною................................195 30. Рівняння та нерівності, які містять знак модуля.207 § 6. Квадратні корені. Дійсні числа.....................217 31. Функція у = х2 та її графік.....................217 32. Квадратні корені. Арифметичний квадратний корінь...............................222 • Чи ростуть у городі радикали?.................234 • Перша задача першої математичної олімпіади в Україні.......................................235 33. Множина дійсних чисел...........................236 • Коли таємне стає явним........................243 • Про зліченність числових множин...............244 34. Властивості арифметичного квадратного кореня....245 35. Тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені....................255 36. Функція у = \[х та її графік....................268 § 7. Квадратні рівняння.................................274 37. Квадратні рівняння. Розв’язування неповних квадратних рівнянь.....................274 38. Формула коренів квадратного рівняння............280 39. Теорема Вієта...................................291 40. Квадратний тричлен..............................298 41. Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних рівнянь...........................305 42. Розв’язування рівнянь методом заміни змінної...310 • Таємна зброя Сципіона дель Ферро..............321 43. Раціональні рівняння як математичні моделі реальних ситуацій........................322 44. Ділення многочленів.............................328 45. Корені многочлена. Теорема Везу.................331 46. Ціле раціональне рівняння.......................336 • Дружимо з комп’ютером.........................339 Відомості з курсу алгебри 7 класу...................347 Відповіді та вказівки до вправ......................354 Предметний покажчик.................................378

Відгуки

avatar
up