Алгебра: підручник для 8 класу
Рейтинг: 2.0 з 5 (3 голос.)

Українська мова навчання
Видавництво: Гімназія
Рік:
ISBN: 978-966-47-4273-0
Формат: PDF (електронна книга)
Від авторів .......................................З
Умовні позначення..................................4
§ 1. Раціональні вирази............................5
1. Раціональні дроби..........................5
2. Основна властивість раціонального дробу..10
3. Додавання і віднімання раціональних дробів
з однаковими знаменниками..................19
4. Додавання і віднімання раціональних дробів
з різними знаменниками.....................24
Завдання № 1 «Перевірте себе» в тестовій формі...31
5. Множення і ділення раціональних дробів.
Піднесення раціонального дробу до степеня.32
6. Тотожні перетворення раціональних виразів .... 38
Завдання № 2 «Перевірте себе» в тестовій формі ..44
7. Рівносильні рівняння. Раціональні рівняння.... 46
8. Степінь із цілим від’ємним показником.....53
9. Властивості степеня із цілим показником...61
10. Функція У = — та її графік.................69
Завдання 3 «Перевірте себе» в тестовій формі.....79
Головне в параграфі 1.............................80
§ 2. Квадратні корені. Дійсні числа...............83
11. Функція у = х2 та її графік................83
12. Квадратні корені. Арифметичний квадратний
корінь.....................................88
• Чи ростуть у городі радикали?............98
• Перша задача першої математичної олімпіади
в Україні..................................99
13. Множина та її елементи. Підмножина....... 100
14. Числові множини.......................... 105
• Відкриття ірраціональності............. 113
15. Властивості арифметичного
квадратного кореня........................ 115
16. Тотожні перетворення виразів, які містять
квадратні корені.......................... 122
17. Функція y=Jx та її графік................. 132
Завдання № 4 «Перевірте себе» в тестовій формі.... 138 Головне в параграфі 2 .......................... 139
§ 3. Квадратні рівняння........................... 141
18. Квадратні рівняння. Розв’язування неповних
квадратних рівнянь........................ 141
19. Формула коренів квадратного рівняння...... 148
20. Теорема Вієта............................. 157
Завдання № 5 «Перевірте себе» в тестовій формі ... 165
21. Квадратний тричлен........................ 166
22. Розв’язування рівнянь, які зводяться
до квадратних рівнянь..................... 172
• Розв’язування рівнянь методом заміни
змінної ................................ 177
• Таємна зброя Сципіона дель Ферро........ 180
23. Раціональні рівняння як математичні моделі
реальних ситуацій......................... 181
• Перша ЕОМ в Європі ..................... 188
Завдання № 6 «Перевірте себе» в тестовій формі.... 190 Головне в параграфі 3........................... 192
Вправи для повторення курсу алгебри 8 класу.. 194
• Дружимо з комп’ютером................... 209
Відомості з курсу алгебри 7 класу............. 216
Відповіді та вказівки до вправ................ 227
Відповіді до завдань «Перевірте себе»
в тестовій формі.......................... 233
Предметний покажчик........................... 234

Відгуки

avatar
up