Рейтинг: 4.7 з 5 (6 голос.)

Всесвітня історія : підручник для 7 класу

Українська мова навчання
Видавництво: Літера ЛТД
Рік:
ISBN: 978-966-178-604-1
Формат: PDF (електронна книга)
Скачати

Матеріал підручника охоплює історію Старого Світу (Європи, Азії, частини Африки) доби Середньовіччя (V–XV ст.). Навчальний матеріал структуровано за проблемно-тематичним принципом. Особливу увагу приділено формуванню в учнів уявлень та знань про еволюцію політичних структур середньовічної Європи, зародження європейського парламентаризму, становлення європейського права, контакти та взаємовплив християнської, арабо-мусульманської та традиційних цивілізацій Сходу. Відповідно до вимог навчальної програми передбачено сім практичних занять, де учні напрацьовують навички роботи з ілюстративним матеріалом, текстовими документами, історичними картами. Розширенню уявлень про повсякденну, «живу» історію середньовічного суспільства, актуалізації раніше вивченого матеріалу та напрацюванню предметних компетентностей сприятиме опрацювання рубрик «Історична довідка», «Галерея портретів», «Пригадайте», «Наказ короля (вивчіть слова та їхнє значення)», «Велика мандрівка (позначте на контурній карті)», «Пригадайте дати», «Перевірте себе (тестові завдання до кожного розділу)».

ПОВТОРЕННЯ. Місце історії Стародавнього світу в історії людства 6
ВСТУП. Середньовіччя як період розвитку людства 8

Розділ І. ПЕРШІ СЕРЕДНЬОВІЧНІ ДЕРЖАВИ

§ 1. Утворення «варварських» королівств. Імперія франків 15
§ 2. Візантійська імперія 26
§ 3. Культура Візантії 38
§ 4. Арабський халіфат 42
§ 5. Розвиток арабо-мусульманської культури 49
§ 6. Практичне заняття. Вплив перших середньовічних імперій 56 на становлення середньовічної Європи
Узагальнення. Тематичний контроль 60

Розділ II. СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СВІТ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ

§ 7. Людина за Середньовіччя 67
§ 8. Середньовічне європейське суспільство 73
§ 9. Роль християнської церкви в становленні середньовічного суспільства 80
§ 10. Практичне заняття. Замок. Рицарські традиції. Життя селян 86
§ 11. Європейське середньовічне місто 99
Узагальнення. Тематичний контроль 109

Розділ III. ЄВРОПЕЙСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І ДЕРЖАВИ В Х-ХV ст.

§ 12. Походи вікінгів та їхні завоювання 115
§ 13. Хрестові походи 119
§ 14. Практичне заняття. Наслідки хрестових походів 129
§ 15. Середньовічні держави в європейських країнах 131
§ 16. Франція. Столітня війна 132
§ 17. Англія 142
§ 18. Священна Римська імперія 152
§ 19. Італія. Іспанія 157
Узагальнення. Тематичний контроль 164

Розділ IV. МАТЕРІАЛЬНИЙ І ДУХОВНИЙ СВІТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

§ 20. Наукові й технічні досягнення. Книгодрукування 171
§ 21. Християнська церква в ХІ-ХУ ст. Єретики і боротьба з ними 174
§ 22. Практичне заняття. Середньовічні школи та університети. Життя середньовічного студента 179
§ 23. Архітектура і мистецтво. Раннє Відродження й гуманізм 182
Узагальнення. Тематичний контроль 190

Розділ V. КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

§ 24. Польське королівство. Велике князівство Литовське. Угорське королівство 195
§ 25. Чехія 206
§ 26. Північно-Східна Русь. Московська держава. 214
§ 27. Практичне заняття. Виникнення слов’янської писемності. Кирило і Мефодій 225
Узагальнення. Тематичний контроль 228

Розділ VI. СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СХІД

§ 28. Індія 233
§ 29. Китай 244
§ 30. Османська імперія 257
Узагальнення. Тематичний контроль 265

УЗАГАЛЬНЕННЯ ДО КУРСУ. Середні віки в історії людства 269

Відгуки


avatar
up