Запрошуємо відвідати наш Інтернет-магазин і нашу Бібліотеку

Українська мова. 7 клас: розробки уроків
Рейтинг: 0.0 з 5 (0 голос.)

Українська мова навчання
Видавництво: Ранок
Рік:
ISBN: 978–617–09–0400–3

Посібник містить детальні розробки уроків з української мови для 7-го класу. Видання укладено відповідно до вимог чинної програми. У посібнику подано детальні розробки 88 уроків, включаючи уроки розвитку зв’язного мовлення, контрольні роботи. Враховано вік семикласників; учитель знайде в книжці багато цікавих завдань, застосування інтерактивних методик, ігрових форм. Деякий теоретичний матеріал подано у формі таблиць. Обсяг текстів та зміст тестових завдань відповідає програмовим вимогам.
До посібника додається скретч-картка для завантаження безкоштовного електронного додатка: календарного плану та розробок уроків (у тому числі нестандартних) із презентаціями.
Призначено для вчителів української мови та студентів філологічних факультетів.

Увага! Для того щоб отримати код зі скретч-карти для завантаження додаткових матеріалів та інструкції з його використання, напишіть на електронну адресу e-ranok@ukr.net. Тема листа: "Код зі скретч-карти". У листі вкажіть інформацію про свою покупку (код та назва книги, дата та час здійснення оплати).

Урок № 1 Мова — скарбниця духовності народу

Повторення та узагальнення вивченого

Урок № 2 Розвиток зв’язного мовлення. Повторення вивченого про текст, його структурні особливості, мовні засоби зв’язку речень у тексті. Мікротема тексту (практично)
Урок № 3 Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях
Урок № 4 Розвиток зв’язного мовлення. Повторення вивченого про стилі мовлення. Поняття про публіцистичний стиль
Урок № 5 Ч астини мови. Вивчені групи орфограм
Урок № 6 Контрольний диктант

Морфологія. Орфографія

Дієслово

Урок № 7 Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
Урок № 8 Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на -но, -то (загальне ознайомлення)
Урок № 9 Неозначена форма (інфінітив) та особові форми дієслова
Урок № 10 Розвиток зв’язного мовлення. Особливості побудови опису дій
Урок № 11 Правопис не з дієсловами
Урок № 12 Розвиток зв’язного мовлення. Стислий письмовий переказ розповідного тексту з елементами опису дій у художньому стилі
Урок № 13 Доконаний і недоконаний види дієслова
Урок № 14 Перехідні та неперехідні дієслова*
Урок № 15 Безособові дієслова
Урок № 16 Часи дієслова. Теперішній час. Правопис -ться, -шся в кінці дієслів
Урок № 17 Контрольна робота № 1. Тестування. Навчальне читання мовчки
Урок № 18 Розвиток зв’язного мовлення. Усний твір-опис дій на основі власних спостережень (у формі інструкцій або настанов, керівництва до виконання певних дій)
Урок № 19 М инулий час. Зміна дієслів у минулому часі
* Тема поза шкільною програмою. Урок проводиться на розсуд учителя
Урок № 20 Розвиток зв’язного мовлення. Ділові папери. Розписка
Урок № 21 Майбутній час
Урок № 22 Дієслова І і II дієвідмін. Дієвідмінювання дієслів теперішнього й майбутнього часу. Букви е, и в особових закінченнях дієслів I і II дієвідмін (повторення)
Урок № 23 Розвиток зв’язного мовлення. Усний стислий переказ тексту наукового стилю
Урок № 24 Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий)
Уроки № 25–26 Творення дієслів умовного й наказового способів. Буква ь у дієсловах наказового способу. Уживання одних способів дієслів замість інших
Урок № 27 Способи творення дієслів. Розбір дієслова як частини мови
Урок № 28 Систематизація й узагальнення знань із теми «Дієслово»
Урок № 29 Контрольна робота № 2. Тестування. Контрольне читання мовчки

Дієприкметник

Урок № 30 Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
Урок № 31 Дієприкметниковий зворот. Відокремлення комами дієприкметникових зворотів (після означуваного іменника)
Уроки № 32–33 Активні й пасивні дієприкметники. Творення й відмінювання активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу
Урок № 34 Відмінювання активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу. Правопис голосних у закінченнях дієприкметників
Урок № 35 Безособові дієслівні форми на -но, -то
Урок № 36 Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний докладний переказ розповідного тексту з елементами роздуму
Урок № 37 Н у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походження
Урок № 38 Не з дієприкметниками
Урок № 39 Контрольна робота № 3. Тестування. Навчальне аудіювання
Урок № 40 Розвиток зв’язного мовлення. Створення діалогів та монологів дискусійного характеру

Дієприслівник

Урок № 41 Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
Урок № 42 Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівнику
Уроки № 43–44 Розвиток зв’язного мовлення. Усний та письмовий докладний переказ розповідного тексту з елементами роздуму
Урок № 45 Вид і час дієприслівників
Урок № 46 Дієприслівники доконаного й недоконаного виду, їх творення
Урок № 47 Розвиток зв’язного мовлення. Жанри мовлення: оповідання, замітка. Особливості їх побудови. Замітка дискусійного характеру
Урок № 48 Не з дієприслівником
Урок № 49 Систематизація й узагальнення знань із теми «Дієприслівник»
Урок № 50 Контрольна робота № 4. Тестування. Контрольне аудіювання

Прислівник

Урок № 51 Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Наголос у прислівниках
Урок № 52 Розряди прислівників за значенням
Урок № 53 Розвиток зв’язного мовлення. Особливості побудови опису зовнішності людини
Урок № 54 Ступені порівняння прислівників
Урок № 55 Розвиток зв’язного мовлення. Докладний письмовий переказ розповідного тексту з елементами опису зовнішності людини
Урок № 56 Способи творення прислівників
Урок № 57 Написання прислівників через дефіс
Уроки № 58–59 Написання прислівників разом та окремо
Урок № 60 Розвиток зв’язного мовлення. Усний твір-опис зовнішності людини в художньому стилі за власним спостереженням
Урок № 61 Написання прислівникових словосполучень типу: раз у раз, з дня на день
Урок № 62 И та і в кінці прислівників
Урок № 63 Букви н та нн у прислівниках
Урок № 64 Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний переказ розповідного тексту з елементами опису зовнішності людини
Урок № 65 Не, ні з прислівниками
Урок № 66 У загальнення й систематизація вивченого з теми «Прислівник»
Урок № 67 Контрольна робота № 5. Тестування

Службові частини мови

Прийменник

Урок № 68 Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку слів у словосполученні й реченні
Урок № 69 Групи прийменників за походженням. Похідні й непохідні прийменники
Урок № 70 Написання похідних прийменників разом, окремо та через дефіс
Уроки № 71–72 Розвиток зв’язного мовлення. Усний та письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною в художньому стилі
Урок № 73 Контрольний диктант

Сполучник

Урок № 74 Сполучник як службова частина мови. Види сполучників за будовою, походженням, способом використання в реченні
Урок № 75 Розвиток зв’язного мовлення. Стислий переказ тексту наукового стилю
Урок № 76 Сполучники й сполучні слова. Написання сполучників разом та окремо. Розрізнення сполучників й однозвучних слів
Урок № 77 Використання сполучників у простому й складному реченнях: сполучники сурядності й підрядності
Урок № 78 Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний твір-опис зовнішності людини за власним спостереженням
Урок № 79 Розвиток зв’язного мовлення. Аналіз контрольного твору. Робота над помилками

Частка

Уроки № 80–81 Частка як службова частина мови. Розряди часток за значенням
Урок № 82 Правопис часток (із займенниками й прислівниками) (повторення). Написання часток
Урок № 83 Не, ні з різними частинами мови (узагальнення)

Вигук
Урок № 84 Вигук як особлива частина мови. Групи вигуків за значенням. Правопис вигуків
Урок № 85 Контрольна робота № 6. Тестування
Урок № 86 Розвиток зв’язного мовлення. Анотація

Узагальнення й систематизація вивченого

Урок № 87 Самостійні частини мови, їх правопис і використання в мовленні
Урок № 88 Службові частини мови. Орфограми в службових частинах мови

Відгуки

avatar

up