Запрошуємо відвідати наш Інтернет-магазин і нашу Бібліотеку

Рідна мова: Підручник для 7 класу
Рейтинг: 5.0 з 5 (1 голос.)

Українська мова навчання
Видавництво: Освіта
Рік:
ISBN: 966-8673-02-6
Формат: PDF (електронна книга)

Вступ ............................. З
§ 1. Етапи історії української мови ..................... З

Повторення

§ 2. Лексика ...........................................................................................8
§ 3. Будова слова . ............................... 12
§ 4. Іменник ..................... 18
§ 5. Прикметник. Числівник. Займенник.............................. 19

Дієслово

§ 6. Дієслово як частина мови...................................... 23
§ 7. Види дієслів ........................................ 26
§ 8. Префікси дієслів ................................................... 30
§ 9. Написання не з дієсловами ........................................... 34
§ 10. Суфікси дієслів ........................................ 37
§ 11 . Перехідні й неперехідні дієслова....................................... 40
§ 12. Неозначена форма дієслова ............................................ .. 44
Способові форми дієслова
§ 13. Способи дієслова ..................................................................... 60
§ 14. Дійсний спосіб. Часи дієслова.................. 64
§ 16. Теперішній і майбутній доконаний ч аси.............................58
§ 16.* Визначення дієвідміни дієслова......................................... 63
§ 17 . Чергування приголосних у дієсловах . . . . . . . . . . . . 67
§ 18. Архаїчна дієвідміна дієслів.................................................. 71
§ 19. Майбутній час ................ 73
§ 20. Минулий час ............. 76
§ 21. Переносне вживання часів і числа дієслова....................... 80
§ 22. Умовний спосіб .................. 84
§ 23. Наказовий спосіб...................................... 87
§ 24. Переносне вживання способів дієслова ........................ 91
§ 25. Безособові дієслова.................................................................. 94
§ 26. Підсумкове повторення тем «Загальні відомості« та «Способові форми дієслова»............................................... 96

Дієприкметник

§ 27. Дієприкметник як форма дієслова................................. 103
§ 28. Творення активних дієприкметників............................ 107
§ 20. Творення пасивних дієприкметників............................ 110
§ 30. Відмінювання дієприкметників..................... 116
§ 31. Дієприкметниковий зворот.................. 118
§ 32. Розрізненая дієприкметників і прикметників........... 121
§ 33. Написання не з дієприкметниками.............................. 127
§ 34. Безособові форми на -но, -то ......................................... 129

Дієприслівник

§ 35. Дієприслівник як форма дієслова ................................. 133
§ 36. Дієприслівники недоконаного виду .............................. 137
§ 37. Дієприслівники доконаного виду.............................. .. 141
§ 38. Дієприслівниковий зворот................................................. 145
§ 39. Підсумкове повторення тем «Дієприкметник» та «Дієприслівник».................................................................... 149

Прислівник

§ 40. Загальне поняття про прислівник ................................. 156
§ 41. Наголос у прислівниках .................................................... 160
§ 42. Розряди прислівників за значенням............................. 164
§ 43. Прислівники, утворені від прикметників за допомогою суфіксів -о, - е ............................................. 167
§ 44. Прислівники, утворені від прикметників за допомогою префіксів ......................................................... 171
§ 45. Прислівники, утворені від іменників.......................... 175
§ 46. Прислівники, утворені від числівників...................... 180
§ 47. Прислівники, утворені від прислівників..................... 183
§ 48. Складні, і складені прислівники................................... 186
§ 49. Написання и та і в кінці прислівників........................ 190
§ 50. Підсумкове повторення теми «Прислівник»........... .. . 193

Службові частини мови

§ 51. Загальне поняття про службові частини мови........... 200
Прийменник
§ 52. Прийменник як службова частина мови...................... 202
§ 53. Деякі особливості вживання прийменників. . . . . . . 206
§ 54. Написання прийменників.............................................. . 211
§ 55. Розрізнення прийменників і префіксів........................ 215'
Сполучник
§ 56. Сполучник як службова частина мови ........................ 219
§ 57. Деякі особливості вживання сполучників.................. 225
§ 58. Написання сполучників .......... .............. 228
§ 59. Розрізнення сполучників та інших частин мови . . . 232
Частка
§ 60. Частка як службова частина мови ............... 236
§ 61. Деякі особливості вживання часток................. 240
§ 62. Написання часток ......... .......................... 244
§ 63. Написання не з різними частинами мови ................. 248
Вигук
§ 64. Вигук як частина мови...................................................... 254
§ 65. Деякі особливості вживання вигуків ............................ 257
§ 66. Підсумкове повторення тем «Службові частини мови» та «Вигук»................... .. . . .............................................. 262
§ 67. Повторення вивченого в 7 класі. .................................... 267
Узагальнення відомостей про частини мови . . . . . . 276
Відповіді до вправ .................................................. .. 279
Тлумачний словничок.................................................. 284

Відгуки

avatar

up