Рейтинг: 3.7 з 5 (85 голос.)

Рідна мова: Підручник для 7-го класу

Українська мова навчання
Видавництво: Зодіак-ЕКО
Рік:
ISBN: 978-966-7090-49-4
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати
Як скачати книгу?

ВСТУП

Мова — скарбниця духовності народу
Повторення вивченого про текст

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

§1. Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях
§2. Частини мови
§3. Вивчені групи орфограм

МОРФОЛОГІЯ, ОРФОГРАФІЯ. САМОСТІЙНІ ЧАСТИНИ МОВИ

§4. Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
§5. Неозначена форма дієслова. Особові форми дієслова
§6. Не з дієсловами
§7. Вид дієслова
§8. Перехідні та неперехідні дієслова
§9.Особа дієслова. Безособові дієслова
§10.Часи дієслова
§11.Теперішній час
§12.Минулий час
§13.Майбутній нас
§14.Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий)
§15.Творення дієслів умовного способу
§16.Творення дієслів наказового способу
§17.Способи творення дієслів
Розбір дієслова як частини мови
§18. Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
§19. Дієприкметниковий зворот
§20. Відмінювання дієприкметників
§21. Активні та пасивні дієприкметники. Творення активних і пасивних дієприкметників
§22. Безособові дієслівні форми на -мо, -то
§23. Перехід дієприкметників у прикметники та іменники
§24. Ну дієприкметниках та мм у прикметниках дієприкметникового походжання
§25. Не з дієприкметниками
Розбір дієприкметника як особливої форми дієслова
§26. Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
§27. Дієприслівниковий зворот
§28. Творення дієприслівників не доконаного і доконаного виду
§29. Не з дієприслівниками
Розбір дієприслівника як особливої форми дієслова
§30. Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
§31. Ступені порівняння прислівників
§32. Способи творення прислівників
§33. Правопис прислівників
Написання прислівників через дефіс і разом
Написання прислівникових сполук
И та і в кінці прислівників
Літери н та ни у прислівниках
Не і ні з прислівниками
Розбір прислівника як частини мови

МОРФОЛОГІЯ, ОРФОГРАФІЯ, СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ

§34. Прийменик як службова частина мови
Розбір прийменника як частини мови
§35. Сполучник як службова частина мови
§36. Правопис сполучників
Розбір сполучника як частини мови
§37. Частка як службова частина мови
§38. Правопис часток
Розбір частки як частини мови
§39. Не і ні з різними частинами мови
§40. Вигук як особлива частина мови
Розбір вигука як частини мови
Звуконаслідувальні слова

УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО ПРОТЯГОМ

ДОВІДКОВЕ БЮРО
Тлумачний словничок
Словничок термінів
Види помилок у письмових роботах
Послідовність роботи над проектом

ГОВОРІННЯ

Складання діалогів
Стислий усний переказ тексту, що містить розповідь про процес праці
Усний твір-роздум дискусійного характеру
Створення діалогів і монологів дискусійного характеру
Усний переказ розповідного тексту з елементами роздуму
Складання діалогів із використанням прислівників
Усний докладний переказ розповідного тексту з елементами опису зовнішності людини
Усний переказ розповідного тексту з творчим завданням
Усний твір-опис зовнішності людини за власними спостереженнями (у художньому стилі)
Складання й розігрування діалогів

ГОВОРІННЯ Й ПИСЬМО

Замітка дискусійного характеру
Оповідання за поданим сюжетом

ЧИТАННЯ Й ГОВОРІННЯ

Усне складання висловлювання
Особливості будови розповіді про процес праці
Письмовий переказ тексту, що містить розповідь про процес праці
Усний твір розповідного характеру про процес праці за власними спостереженнями
Усний стислий переказ тексту
Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю
Особливості будови опису зовнішності людини
Усний твір-опис зовнішності людини за картиною в художньому стилі
Вибірковий усний переказ тексту художнього стилю

ЧИТАННЯ Й ПИСЬМО

Письмовий твір-опис зовнішності людини з уяви

ПИСЬМО

Ділове мовлення. Розписка
Письмовий докладний переказ тексту наукового стилю
Письмовий переказ розповідного тексту з елементами роздуму
Контрольний переказ тексту, що містить опис зовнішності людини

Коментарі

Всього коментарів: 0