Запрошуємо відвідати наш Інтернет-магазин і нашу Бібліотеку

Польська мова (7-й рік навчання): підручник для 7 класу
Рейтинг: 2.7 з 5 (3 голос.)

Польська мова навчання
Видавництво: Букрек
Рік:
ISBN: 978-966-399-723-0
Формат: PDF (електронна книга)

POWTÓRZENIE
TEMAT 1. Język i mowa. Język skarbem duchowym narodu. Wypowiedź ustna i pisemna. Powtórzenie .......................................................................4
FONETYKA
ТEMAT 2. Uczeń w szkole i jego odkrywanie świata. Fonetyka. Wymowa samogłosek i spółgłosek. Akcent wyrazowy. Wyrazy nieakcentowane............8
LEKSYKA. FRAZEOLOGIA
TEMAT 3. Zasady zachowania w szkole. Postawy wzajemnej pomocy między uczniami. Higiena osobista a zdrowie. Sport w szkole. Grupy wyrazów według znaczenia i pochodzenia.......................................................... 20
TEMAT 4. Praca w różnych zawodach. Mój przyszły zawód. Rodzaje związków frazeologicznych i ich źródła........................................................... 38
SŁOWOTWÓRSTWO
TEMAT 5. Przyroda i jej ochrona. Sposoby powstawania nowych wyrazów........... 46
MORFOLOGIA
TEMAT 6. Krajobraz. Kraj rodzinny. Części mowy. Rzeczownik i jego odmiana. Funkcja składniowa rzeczowników w zdaniu................................................................. 60
TEMAT 7. W świecie zwierząt. Przymiotnik i jego odmiana. Funkcja składniowa przymiotników w zdaniu. Stopniowanie przymiotników............ 75
TEMAT 8. W świecie roślin. Zaimek. Podział zaimków. Odmiana zaimków osobowych i zwrotnego się.............................................................. 88
TEMAT 9. Poznajemy najważniejsze daty w historii Polski. Czasownik. Formy nieosobowe czasownika zakończone na -no, -to. Odmiana czasowników. Strona czynna i strona bierna czasownika. Forma zwrotna czasownika................... 102
TEMAT 10. Tradycje ludowe. Liczebnik. Odmiana liczebników prostych............. 119
TEMAT 11. Polska kuchnia. Przepisy kulinarne. Zakupy. Nieodmienne części mowy. Przysłówek i jego stopniowanie........................................ 134
SKŁADNIA
TEMAT 12. Wybitni Polacy. Związki wyrazowe. Zdanie pojedyncze. Sposoby wyrażania głównych i drugorzędnych części mowy....................................... 150
ORTOGRAFIA
TEMAT 13. Podróże. Ciekawe miejsca w Polsce. Ortografia.................................. 180
INTERPUNKCJA
TEMAT 14. Utwory litertury ludowej. Interpunkcja zdania pojedynczego........... 200
POWTÓRZENIE
TEMAT 15. Polscy pisarze i poeci dla dzieci i młodzieży. Wypowiedź ustna i pisemna. Powtórzenie................................................................... 218
WYKAZ ŹRÓDEŁ WYKORZYSTANYCH W PODRĘCZNIKU................. 238

Відгуки

avatar

up