Рейтинг: 3.9 з 5 (16 голос.)

Німецька мова (3-й рік навчання): підручник для 7 класу

Українська мова навчання
Видавництво: Методика Паблішинг
Рік:
ISBN: 978-617-7074-94-5
Формат: PDF (електронна книга)
Скачати

Зміст підручника «Parallelen 7» сконструйовано на засадах компетентнісної парадигми навчання відповідно до положень комунікативно-діяльнісного, особистісно орієнтованого, культурологічного підходів.
Тематика спілкування, мовний і мовленнєвий матеріал відповідають вимогам чинної навчальної програми.
Підручник складається з 12 тематичних модулів, кожний з яких поділено на чотири блоки (А, В, С, D). Кожен блок презентує один із аспектів теми модуля. В цих блоках у комунікативній формі презентовано нові мовні структури і нову лексику в діалогах і текстах. Навчання чотирьох видів мовленнєвої діяльності – читання, аудіювання, говоріння і письма, здійснюється паралельно і взаємопов’язано. Блок D – це розворот підручника, присвячений порівняльному аналізу реалій України і німецькомовних країн.
Всі модулі завершуються рубриками Grammatik auf einen Blick і Wortschatz: Das ist neu!
Після кожних двох тематичних модулів підручник містить так звані «Проміжні станції» (Zwischenstationen), які пов’язані з модулем за змістом і містять завдання з усіх чотирьох видів мовленнєвої діяльності.
Підручник «Parallelen 7» зручний у користуванні завдяки прозорим тематичним модулям; пропонує цікаві екскурси в культуру німецькомовних країн; стимулює до проблемно-пошукового навчання; цілеспрямовано готує до іспитів Fit in Deutsch.
Підручник укладено відповідно до навчальної програми за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти.

Відгуки


avatar
up