Рейтинг: 0.0 з 5 (0 голос.)

Література (російська та світова): підручник для 7 класу

Російська мова навчання
Видавництво: Абетка
Рік:
ISBN:
Формат: PDF (електронна книга)
Скачати

Підручник для 7 класу укладено відповідно до вимог чинної навчальної програми. Зміст і структура рукопису реалізують найважливіші для сучасної освіти принципи компетентнісного, особистісно-орієнтованого і діяльнісного підходів у навчанні. Структура підручника, біографічні відомості про письменників, завдання до досліджуваних художніх творів, навчальні статті сприяють формуванню необхідних на даному етапі літературного розвитку школярів знань, умінь і компетенцій. 
Пропоновані в ньому завдання вичерпують всі можливі зіставлення рідної (російської) літератури з українською та літературами інших народів.
Новизна методичного підходу закладена в самій структурі підручника, яка не тільки вичерпує вимоги програми, а й актуалізує предметні компетенції, якими оволодівають учні 7 класу. Система завдань до текстів художніх творів будується з урахуванням психологічних особливостей сприйняття підлітками художньої літератури, психології мистецтва, психології спілкування і співвідноситься з етапами сприйняття учнями художнього тексту. Завдання до досліджуваних творів чітко структуровані і ведуть учня від безпосереднього сприйняття твору до поглибленого і узагальнюючого. Підручник містить завдання для самостійної роботи, які сприяють формуванню умінь для роботи над художнім текстом, передбачених програмою, проблемні питання для дискусій і матеріали для учнів, які виявляють особливий інтерес до предмету. У підручнику реалізується принцип компаративного підходу в процесі вивчення літератури.

Відгуки


avatar
up