Запрошуємо відвідати наш Інтернет-магазин і нашу Бібліотеку

Хімія : підручник для 7 класу
Рейтинг: 4.2 з 5 (26 голос.)

Українська мова навчання
Видавництво: Академія
Рік:
ISBN: 978-966-580-470-3
Формат: PDF (електронна книга)

Підручник містить матеріал із розділів «Початкові хімічні поняття», «Кисень», «Вода», практичні роботи, лабораторні досліди, вправи, задачі, завдання для домашнього експерименту, додатковий матеріал для допитливих, а також словник термінів, предметний покажчик, список літератури та інтернет-сайтів для використання учнями.

Шановні семикласники!  3

Вступ

§ 1. Хімія — природнича наука 5
§ 2. Як виникла і розвивалася наука хімія 11
§ 3. Правила роботи в хімічному кабінеті.  
Лабораторний посуд і обладнання 16
§ 4. Найпростіші операції в хімічному експерименті. Правила безпеки в хімічному кабінеті 24
Практична робота № 1. Правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами. Будова полум’я 30

Розділ 1. Початкові хімічні поняття

§ 5. Речовини. Атоми, молекули 34
§ 6. Фізичні властивості речовин. Як вивчають речовини  40
На дозвіллі. Властивості деяких речовин 45
§ 7. Чисті речовини і суміші  46
§ 8. Методи розділення сумішей  51
Для допитливих. Розділення сумішей при добуванні корисних копалин  56
Практична робота № 2. Розділення неоднорідної суміші  57
§ 9. Атоми. Хімічні елементи  60
Для допитливих. Поширеність хімічних елементів  66
§ 10. Маса атома. Відносна атомна маса  68
§ 11. Прості речовини. Метали і неметали  72
§ 12. Складні речовини  77
§ 13. Хімічні формули  81
§ 14. Валентність хімічних елементів 84
Для допитливих. Валентність хімічного елемента і його розміщення в періодичній системі  89
На дозвіллі. «Виготовляємо» молекули 90
§ 15. Відносна молекулярна маса  90
§ 16. Масова частка елемента у складній речовині  93
§ 17. Фізичні та хімічні явища (хімічні реакції). Хімічні властивості речовин  97
На дозвіллі. Зміна кольору під час хімічної реакції 103
Домашній експеримент. Взаємодія харчової соди з лимонною кислотою, соком квашеної капусти, кефіром 104
Практична робота № 3. Дослідження фізичних і хімічних явищ  104
Для допитливих. Фізичні та хімічні явища при виведенні плям  106

Розділ 2. Кисень

§ 18. Оксиген. Кисень  107
§ 19. Схема хімічної реакції. Закон збереження маси речовин під час хімічної реакції. Хімічне рівняння  111
§ 20. Добування кисню 118
Практична робота № 4. Добування кисню з гідроген пероксиду, збирання, доведення його наявності  124
На дозвіллі. Каталітична дія речовин, які містяться в овочах, на розклад гідроген пероксиду  126
§ 21. Хімічні властивості кисню: реакції з простими речовинами. Оксиди  127
§ 22. Хімічні властивості кисню: реакції зі складними речовинами. Процеси окиснення  132
На дозвіллі. Гасіння полум’я  136
§ 23. Небезпечні речовини та їх маркування  137
§ 24. Колообіг Оксигену в природі. Біологічна роль і застосування кисню 140

Розділ 3. Вода

§ 25. Вода  147
§ 26. Розчин і його компоненти. Вода як розчинник  151
§ 27. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини  154
Домашній експеримент. Виготовлення водного розчину кухонної солі  161
§ 28. Реакції води з оксидами 161
§ 29. Виявлення лугів і кислот у розчинах за допомогою індикаторів  166
На дозвіллі. Індикатори в рослинах  170
§ 30. Значення води і водних розчинів. Кислотні опади  171
§ 31. Проблема чистої води  176
Домашній експеримент. Очищення води  182

Післямова

183
Відповіді до задач і вправ  184
Словник термінів  185
Предметний покажчик 187
Література для учнів  189

Відгуки

avatar

up