Рейтинг: 4.3 з 5 (28 голос.)

Хімія : підручник для 7 класу

Українська мова навчання
Видавництво: Академія
Рік:
ISBN: 978-966-580-470-3
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати
Як скачати книгу?

Підручник містить матеріал із розділів «Початкові хімічні поняття», «Кисень», «Вода», практичні роботи, лабораторні досліди, вправи, задачі, завдання для домашнього експерименту, додатковий матеріал для допитливих, а також словник термінів, предметний покажчик, список літератури та інтернет-сайтів для використання учнями.

Шановні семикласники! 3

Вступ

§ 1. Хімія — природнича наука 5
§ 2. Як виникла і розвивалася наука хімія 11
§ 3. Правила роботи в хімічному кабінеті.  
Лабораторний посуд і обладнання 16
§ 4. Найпростіші операції в хімічному експерименті.Правила безпеки в хімічному кабінеті 24
Практична робота № 1. Правила безпеки під час роботив хімічному кабінеті.Прийоми поводження з лабораторнимпосудом, штативом і нагрівними приладами. Будова полум’я 30

Розділ 1. Початкові хімічні поняття

§ 5. Речовини. Атоми, молекули 34
§ 6. Фізичні властивості речовин. Як вивчають речовини 40
На дозвіллі. Властивості деяких речовин 45
§ 7. Чисті речовини і суміші 46
§ 8. Методи розділення сумішей 51
Для допитливих. Розділення сумішейпри добуванні корисних копалин 56
Практична робота № 2. Розділення неоднорідної суміші 57
§ 9. Атоми. Хімічні елементи 60
Для допитливих. Поширеність хімічних елементів 66
§ 10. Маса атома. Відносна атомна маса 68
§ 11. Прості речовини. Метали і неметали 72
§ 12. Складні речовини 77
§ 13. Хімічні формули 81
§ 14. Валентність хімічних елементів 84
Для допитливих. Валентність хімічного елементаі його розміщення в періодичній системі 89
На дозвіллі. «Виготовляємо» молекули 90
§ 15. Відносна молекулярна маса 90
§ 16. Масова частка елемента у складній речовині 93
§ 17. Фізичні та хімічні явища (хімічні реакції).Хімічні властивості речовин 97
На дозвіллі. Зміна кольору під час хімічної реакції 103
Домашній експеримент. Взаємодіяхарчової соди з лимонною кислотою,соком квашеної капусти, кефіром 104
Практична робота № 3. Дослідженняфізичних і хімічних явищ 104
Для допитливих. Фізичні та хімічні явищапри виведенні плям 106

Розділ 2. Кисень

§ 18. Оксиген. Кисень 107
§ 19. Схема хімічної реакції. Закон збереження масиречовин під час хімічної реакції. Хімічне рівняння 111
§ 20. Добування кисню 118
Практична робота № 4. Добування кисню з гідрогенпероксиду, збирання, доведення його наявності 124
На дозвіллі. Каталітична дія речовин, якімістяться в овочах, на розклад гідроген пероксиду 126
§ 21. Хімічні властивості кисню: реакціїз простими речовинами. Оксиди 127
§ 22. Хімічні властивості кисню: реакціїзі складними речовинами. Процеси окиснення 132
На дозвіллі. Гасіння полум’я 136
§ 23. Небезпечні речовини та їх маркування 137
§ 24. Колообіг Оксигену в природі.Біологічна роль і застосування кисню 140

Розділ 3. Вода

§ 25. Вода 147
§ 26. Розчин і його компоненти. Вода як розчинник 151
§ 27. Кількісний склад розчину.Масова частка розчиненої речовини 154
Домашній експеримент. Виготовленняводного розчину кухонної солі 161
§ 28. Реакції води з оксидами 161
§ 29. Виявлення лугів і кислоту розчинах за допомогою індикаторів 166
На дозвіллі. Індикатори в рослинах 170
§ 30. Значення води і водних розчинів. Кислотні опади 171
§ 31. Проблема чистої води 176
Домашній експеримент. Очищення води 182

Післямова

183
Відповіді до задач і вправ 184
Словник термінів 185
Предметний покажчик 187
Література для учнів 189

Відгуки