Запрошуємо відвідати наш Інтернет-магазин і нашу Бібліотеку

Хімія: Підручник для 7-го класу
Рейтинг: 0.0 з 5 (0 голос.)

Українська мова навчання
Видавництво: Станіца
Рік:
ISBN: 978-966-7039-15-8
Формат: PDF (електронна книга)

Цим підручником розпочинається систематичне вивчення хімії в основній школі з дванадцятирічним терміном навчанням на базі пропедевтичних знань про тіла, речовини, фізичні та хімічні явища, що вже одержали учні, вивчаючи природознавство. Об'єм і зміст матеріалу ретельно продумані й логічно розкриті, текст перемежований цікавими прикладами, різноманітними та доступними для виконання семикласниками дослідами.

Від автора ............................... 5

ВСТУП

§ 1. Хімія — природнича наука. Короткі відомості з історії хімії ........ 8
§ 2. Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з обладнанням кабінету хімії та лабораторним посудом ................ 14
§ 3. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами; будова полум’я Практична робота 1      19

ТЕМА 1. Початкові хімічні понятт

§ 4. Речовини, їх фізичні властивості. Чисті речовини і суміші ................... 24
§ 5. Атоми. Хімічні елементи, їхні назви і символи ................................. 28
§ 6. Атомна одиниця маси. Відносна атомна маса хімічних елементів .....................    32
§ 7. Молекули та йони ........................ 35
§ 8. Якісний та кількісний склад речовин. Хімічна формула і відносна молекулярна маса речовини ...........................   38
§ 9. Прості речовини. Метали та неметали ..... 42
§ 10. Різноманітність речовин. Складні речовини .... 46
§11. Валентність, визначення валентності за формулами бінарних сполук ............ 49
§ 12. Складання формул бінарних сполук за валентністю. Обчислення за хімічною формулою ................................... . 53
§ ІЗ. Фізичні та хімічні явища ................. 58
§ 14. Дослідження фізичних і хімічних явищ
Практична робота 2      61
§ 15. Закон як форма наукових знань. Закон збереження маси речовин ............. 63
§ 16. Хімічні рівняння .......................... 67

ТЕМА 2. Прості речовини, метали і неметали

§ 17. Оксиген. Кисень. Фізичні властивості та поширеність в природі ................... 72
§ 18. Добування кисню в лабораторії. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор .... 76
$ 19. Хімічні властивості кисню. Реакція сполучення ......................... 79
§ 20. Окиснення, горіння. Умови виникнення і припинення горіння ....................... 83
$ 21. Добування кисню з калій перманганату. Практична робота 3 ......................... 86
$ 22. Найважливіші оксиди .....................   89
$ 23. Застосування кисню, його біологічна роль. Колообіг Оксигену .........................  92
§ 24. Ферум та залізо. Властивості, поширення та застосування заліза ..................... 96
Узагальнення .............................. 102
Періодична система хімічних елементів Д. І, Менделєєва ...........................104
Основоположники хімічно! науки .............106
Покажчик термінів і понять ...............  110

Відгуки

avatar

up