Запрошуємо відвідати наш Інтернет-магазин і нашу Бібліотеку

Хімія : підручник для 7 класу
Рейтинг: 4.1 з 5 (14 голос.)

Українська мова навчання
Видавництво: Сиция
Рік:
ISBN:
Формат: PDF (електронна книга)

ВСТУП

§ 1. Хімія — природнича наука. Короткі відомості з історії хімії................................8
§ 2. Хімічний кабінет, правила поведінки та безпеки під час роботи в ньому. Ознайомлення з обладнанням та лабораторним посудом....................... 13
§ 3. Правила роботи з пробірками і нагрівними приладами......................... 19
§ 4. Практичне використання знань про обладнання кабінету хімії та лабораторний посуд........... 24
Практична робота № 1........................... 25

ТЕМА 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ

§ 5. Фізичні тіла і речовини. Матеріали.......... 30
§ 6. Фізичні властивості речовин.................. 30
§ 7. Як досліджують речовини.......................40
§ 8. Чисті речовини і суміші. Способи розділення сумішей.................... 45
§ 9. Розділення неоднорідної суміші............... 61
Практична робота № 2........................... 61
§ 10. Молекули. Атоми. Хімічний елемент............. 64
§ 11. Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів........ 68
§ 12. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва............................... 61
§ 13. Хімічні формули речовин....................... 65
§ 14. Прості речовини. Метали й неметали, металічні й неметалічні елементи.............. 68
§ 15. Складні речовини. Багатоманітність речовин....73
§ 16. Відносна молекулярна маса. Масова частка елемента у складній речовині............................ 78
§ 17. Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю..................83
§ 18. Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук. Зв’язок між розміщенням елемента у періодичній системі та його валентністю.......87
§ 19. Фізичні та хімічні явища......................90
§ 20. Дослідження фізичних і хімічних явищ.......... 96
Практична робота № 3............................96

ТЕМА 2. КИСЕНЬ

§ 21. Повітря, його склад і властивості...................100
§ 22. Оксиген і кисень. Поширення Оксигену і кисню в природі .....................................105
§ 23. Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій....*..........................109
§ 24. Схема хімічної реакції. Рівняння реакцій......112
§ 25. Добування та збирання кисню. Поняття про каталізатори.....................  117
§ 26. Добування кисню з гідроген пероксиду, збирання, доведення його наявності.......................122
Практична робота №4...............................
§ 27. Хімічні властивості кисню. Реакція сполучення.125
§ 28. Окиснення. Горіння. Умови виникнення і припинення горіння ....-.....................129
§ 29. Колообіг Оксигену в природі. Озон. Застосування та біологічна роль кисню.......................134
§ 30. Проблема чистого повітря......................138

ТЕМА 3. ВОДА

§ 31. Вода, склад її молекули, поширення у природі, фізичні властивості........................144
§ 32. Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина.......................  148
§ 33. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини...............................    163
§ 34. Обчислення масової частки і маси розчиненої речовини в розчині.........................167
§ 36. Виготовлення розчину.....................160
§ 36. Взаємодія води з оксидами................164
§ 37. Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі.............169
§ 38. Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення............................173

УЗАГАЛЬНИМО ВИВЧЕНЕ...................................178
ДОДАТОК І ОСНОВОПОЛОЖНИКИ ХІМІЧНОЇ НАУКИ..............183
ПОКАЖЧИК ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ............................188

Відгуки

avatar

up