Запрошуємо відвідати наш Інтернет-магазин і нашу Бібліотеку

Хімія : підручник для 7 класу
Рейтинг: 4.4 з 5 (7 голос.)

Українська мова навчання
Видавництво: Навчальна книга - Богдан
Рік:
ISBN: 978-966-10-3401-2
Формат: PDF (електронна книга)

Слово до учнів..........................................З
ВСТУП...................................................5
§ 1. Хімія — природнича наука. Речовини та їх перетворення у навколишньому світі............................6
§ 2. Історія розвитку хімії.........................15
§ 3. Правила новедінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з обладнанням кабінету хімії та лабораторним посудом.........................23
Практична робота №1.................................35
РОЗДІЛ І. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ....................37
§ 4. Фізичні тіла. Матеріали. Речовини..............38
§ 5. Молекули. Атоми................................43
§ б. Як вивчакпь речовини. Сностереження й експеримент у хімії...........................47
§ 7. Фізичні властивості речовин....................51
§ 8. Чисті речовини та суміші.......................57
Практична робота №2.................................67
§9. Атом............................................68
§ 10. Хімічні елементи..............................71
§ 11. Періодична система хімічних елементів Д .1. Менделеева..78
§ 12. Маса атома....................................82
§ 13. Хімічні формули речовин.......................87
§ 14. Багатоманітність речовин......................92
§ 15. Валентність хімічних елементів...............100
§ 16. Відносна молекулярна маса....................106
§ 17. Масова частка елемента у складній речовині...110
§ 18.Фізичні та хімічні явища.......................119
Практична робота №3................................127
РОЗДІЛ ІІ. КИСЕНЬ........................................129
§ 19. Повітря........................................130
§ 20.Оксиґен. Кисень.................................135
§ 21. Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій.138
§ 22. Добування кисню у лабораторії та промисловості.145
Практична робота №4..................................152
§ 23. Хімічні властивості кисню......................153
§ 24.Умови виникнення та припинення горіння..........157
§ 25. Застосування та біологічна роль кисню..........163
РОЗДІЛ ІІІ. ВОДА..........................................169
§26. Вода............................................170
§ 27. Розчин.........................................173
§ 28. Кількісний склад розчину.......................183
§ 29. Взаємодія води з оксидами......................195
§ 30. Значення води і водних розчинів у природі та житті людини..................................202
Відповіді............................................209
Словник..............................................227
Предметний покажчик..................................232

Відгуки

avatar

up