Запрошуємо відвідати наш Інтернет-магазин і нашу Бібліотеку

Мій конспект. Історія України. 7 клас (до підручника В. С. Власова)
Рейтинг: 0.0 з 5 (0 голос.)

Українська мова навчання
Видавництво: Основа
Рік:
ISBN: 978-617-00-2468-8

Видання «Мій конспект» — серія посібників, які ставлять на меті надати допомогу вчителеві під час підготовки до уроку. Конспекти всіх уроків курсу «Історія України» для 7 класу розміщені на окремих аркушах і містять методично грамотно оформлену «шапку уроку» (мета, очікувані результати, обладнання тощо), стислий опис кожного етапу, завдання для актуалізації та закріплення тощо. Також передбачено місце для власних записів учителя, що зробить розробку заняття по-справжньому авторською, але заощадить час для планування та оформлення.

Для вчителів історії.

Календарне планування 4
Уроки 1–2. Повторення. Вступ до середньовічної історії 15

Розділ 1. Виникнення та становлення Київської держави (Русі-України)

Урок 3. Східнослов’янські племена (предки українців) напередодні утворення держави 17
Урок 4. Утворення Київської держави 19
Урок 5. Київська держава за перших Рюриковичів 21
Урок 6. Практичне заняття 1. Князь Святослав та його походи 22
Урок 7. Узагальнення. Тематичний контроль за розділом 1 «Виникнення та становлення Київської держави (Русі-України)» 23

Розділ 2. Київська держава (Русь-Україна) наприкінці 10 — у першій половині 11 ст.

Урок 8. Київська держава за часів князя Володимира Великого 25
Урок 9. Київська держава за часів Ярослава Мудрого 27
Урок 10. Писемність, освіта, архітектура та монументальний живопис Русі-України доби розквіту 29
Урок 11. Суспільне та господарське життя за доби розквіту Київської держави 31
Урок 12. Практичне заняття 2. Християнська релігія і церква в житті давньоруського суспільства / Уявна подорож Києвом часів Ярослава Мудрого (за вибором учителя) 32
Урок 13. Узагальнення. Тематичний контроль за розділом 2 «Київська держава (Русь-Україна) наприкінці 10 — у першій половині 11 ст. 33

Розділ 3. Київська держава (Русь-Україна) у другій половині 11 — першій половині 13 ст.

Урок 14. Київська держава за наступників Ярослава 35
Урок 15. Русь-Україна за Володимира Мономаха та його сина 37
Урок 16. Політичне та мистецьке життя Київського, Чернігівського, Переяславського князівств доби роздробленості 39
Урок 17. Галицьке та Волинське князівства у другій половині 12 ст. 41
Урок 18. Практичне заняття 3. «Повчання дітям» Володимира Мономаха — кодекс настанов князівської родини / «Слово о полку Ігоревім» як історичне джерело (за вибором учителя) 42
Урок 19. Узагальнення. Тематичний контроль за розділом 3 «Київська держава (Русь-Україна) у другій половині 11 — першій половині 13 ст.» 43

Розділ 4. Галицько-Волинська держава

Урок 20. Галицько-Волинська держава: від створення до монгольської навали 45
Урок 21. Монгольська навала на українські землі 47
Урок 22. Практичне заняття 4. Зовнішня політика князя Данила Романовича 48
Урок 23. Галицько-Волинська держава за Данила Романовича 49
Урок 24. Розвиток освіти, літописання, архітектури та малярства в Галицько-Волинській державі 51
Урок 25. Галицько-Волинське князівство за наступників Данила Романовича 53
Урок 26. Узагальнення. Тематичний контроль за розділом 4 «Галицько-Волинська держава» 55

Розділ 5. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина 14–15 ст.)

Урок 27. Статус українських земель у складі Великого князівства Литовського та Польського королівства 57
Урок 28. Держава Феодоро в Криму. Утворення Кримського ханства. Гереї 59
Урок 29. Суспільне і церковне життя. Сільське господарство, ремесло торгівля, міста (друга половина 14–15 ст.) 61
Урок 30. Розвиток освіти. Архітектура та образотворче мистецтво 63
Урок 31. Практичне заняття 5. Етнічний склад населення України. Повсякдення життя та взаємовідносини населення України в 14–15 ст. 64
Урок 32. Історія рідного краю 64
Урок 33. Узагальнення. тематичний контроль за розділом 5 «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина 14–15 ст.) 65
Урок 34. Узагальнення до курсу «Середньовічна історія України та її внесок у загальноєвропейську спадщину» 67

Відгуки

avatar

up