Запрошуємо відвідати наш Інтернет-магазин і нашу Бібліотеку

Історія України: підручник для 7 клас
Рейтинг: 3.5 з 5 (24 голос.)

Українська мова навчання
Видавництво: Ранок
Рік:
ISBN: 978-617-09-2481-0
Формат: PDF (електронна книга)

Підручник містить обов’язковий обсяг навчального матеріалу, усі необхідні теоретичні відомості й поняття. До методичного апарату входять фрагменти історичних джерел та запитання до них, додаткова інформація, а також різнорівневі завдання та запитання на осмислення й закріплення вивченого матеріалу. Карти, схеми та ілюстрації підручника допоможуть краще засвоїти основні факти й поняття курсу. 
На базі підручника створено навчально-методичний комплект «Історія України. 7 клас», до складу якого входять методичний посібник для вчителя та комплексний зошит для контролю знань.
Підручник містить посилання на сайт «Електронний освітній ресурс», де розміщено цікаву інформацію до параграфів, фрагменти історичних джерел, навчальні відеоматеріали і тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання.

Передмова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    3
§ 1. Вступ: історія України в Середні віки (IX—XV ст.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    6

Розділ І. Виникнення та становлення Русі-України

§ 2. Східні слов’яни у VI—IX ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    9
§ 3. Київська держава (Русь-Україна) за перших князів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   18
§ 4. Русь-Україна за князювання Ольги та Святослава . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26
§ 5. Суспільно-політичний устрій та господарське життя Русі-України в IX—X ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Практичне заняття «Князь Святослав та його походи» . . . . . . . . . . . . . . . . .   38
Узагальнення за розділом «Виникнення та становлення Русі-України» .   40
Тематичне оцінювання за розділом «Виникнення та становлення Русі-України» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Розділ ІІ. Київська держава (Русь-Україна) наприкінці X — у першій полов ині XI ст.

§ 6. Київська держава (Русь-Україна) Володимира Великого . . . . . . . . . . . . . . . .   43
§ 7. Київська держава (Русь-Україна) за правління Ярослава Мудрого . . . . . .   51
§ 8. Суспільний і політичний устрій та господарське життя Русі наприкінці X — у першій половині XI ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   59
Практичне заняття «Уявна подорож Києвом часів Ярослава Мудрого» .   68
§ 9. Культура Русі-України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   69
Узагальнення за розділом «Київська держава (Русь-Україна) наприкінці X — у першій половині XI ст.» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   76
Тематичне оцінювання за розділом «Київська держава (Русь-Україна) наприкінці X — у першій половині XI ст.» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   77

Розділ III. Київська Держава (Русь-Укра їна) у другій половині ХІ — першій половині ХІІІ ст.

§ 10. Київська держава (Русь-Україна) за правління Ярославичів . . . . . . . . . . . .   80
§ 11. Правління Володимира Мономаха та його сина Мстислава Великого . . 86
§ 12. Роздробленість Київської держави. Розвиток Киїського, Переяславського, Чернігово-Сіверського, Галицького і Волинського князівств . . . . . .   92
§ 13. Культура Русі-України в другій половині ХІ — першій половині ХІІІ ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
Практичне заняття «“Повчання дітям” Володимира Мономаха — кодекс настанов князівської родини» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
Узагальнення за розділом «Київська держава (Русь-Україна) у другій половині XI — першій половині ХІІІ ст.» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
Тематичне оцінювання за розділом «Київська держава (Русь-Україна) у другій половині XI — першій половині ХІІІ ст.» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122

Розділ IV. Галицько-Волинська держава

§ 14. Утворення Галицько-Волинської держави . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
§ 15. Монгольська навала. Утворення Золотої Орди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132
§ 16. Галицько-Волинське князівство за князя Данила Галицького . . . . . . . . . . . .143
Практичне заняття «Зовнішня політика князя Данила Романовича» . . . . .152
§ 17. Галицько-Волинська держава за наступників Данила Романовича . . . . . .153
§ 18. Культура Галицько-Волинської держави у другій половині ХІ—ХІІІ ст. . .160
Узагальнення за розділом «Галицько-Волинська держава» . . . . . . . . . . . . . . 168
Тематичне оцінювання за розділом «Галицько-Волинська держава» . . . . .170

Розділ V. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина ХІV — ХV ст.)

§ 19. Українські землі у складі Великого князівства Литовського . . . . . . . . . . . . .172
§ 20. Українські землі у складі Угорщини, Молдавії, Московії та Османської імперії. Кримське ханство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187
§ 21. Соціальна структура населення українських земель у другій половині ХІV — ХV ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198
§ 22. Господарський розвиток українських земель у другій половині ХІV — ХV ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206
§ 23. Культура українських земель у другій половині ХІV — ХV ст. . . . . . . . . . . .218
Практичне заняття «Етнічний склад населення України. Повсякденне життя (ХІV—ХV ст.)» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Узагальнення за розділом «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина ХІV — ХV ст.)» . . . . .227
Тематичне оцінювання за розділом «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина ХІV — ХV ст.)» . . . .  . . . . . . . . . . . . .228
Узагальнення до курсу «Середньовічна історія України та її внесок у загальноєвропейську спадщину» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230

Додатки

Плани-схеми для самостійної роботи з підручником і додатковою літературою . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231
Поняття й терміни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233
Основні дати та події . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236

Відгуки

avatar

up