Геометрія: підручник для 7 класу
Рейтинг: 4.4 з 5 (11 голос.)

Українська мова навчання
Видавництво: Ранок
Рік:
ISBN: 978-617-09-2105-5
Формат: PDF (електронна книга)

Підручник враховує специфіку першого року навчання геометрії як окремого предмета. Обов’язковий навчальний матеріал уніфікований так: теорія — задачі — підсумкові огляди — історичні довідки — тематика повідомлень і рефератів — додатки. 
Підручник містить усні, графічні та письмові вправи, додаткові задачі до розділів. Після кожного розділу подано підсумковий огляд його змісту у вигляді таблиць. Підручник готує учнів до свідомого сприйняття подальших теоретичних відомостей, розкриває внутрішні взаємозв’язки окремих частин матеріалу, що вивчається. Особлива роль у цьому відводиться розділу «Повторення перед вивченням наступного параграфа», до якого вміщено задачі пропедевтичного змісту. Підручник забезпечує можливість організації проблемного навчання. Гуманітарна складова (висловлювання про геометрію, історичні довідки, мовознавчі довідки) стимулює самоосвіту і зацікавленість учнів у розвитку математичних здібностей. 
На базі підручника створено навчально-методичний комплект «Геометрія-7».

Розділ І. Елементарні геометричні фігури та їхні властивості. Взаємне розміщення прямих на площині . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

§ 1. Геометричні фігури. Точка, пряма, промінь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§ 2. Відрізок. Вимірювання та відкладання відрізків. Відстань між двома точками. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
§ 3. Кут. Вимірювання та відкладання кутів. Бісектриса кута. . . . . . . . . . . 21
§ 4. Паралельні прямі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
§ 5. Суміжні кути та їхні властивості. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
§ 6. Вертикальні кути та їхні властивості. Перпендикулярні прямі. Кут між двома прямими . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Підсумки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Розділ ІІ. Трикутники. Ознаки рівності трикутників. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

§ 7. Трикутник і його елементи. Рівність геометричних фігур. . . . . . . . . . . 63
§ 8. Перша ознака рівності трикутників та її застосування. . . . . . . . . . . . . 69
§ 9. Перпендикуляр до прямої. Відстань від точки до прямої. . . . . . . . . . . . 76
§ 10. Друга ознака рівності трикутників та її застосування. . . . . . . . . . . . . . 83
§ 11. Види трикутників. Рівнобедрений трикутник, його властивість та ознака. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
§ 12. Медіана, бісектриса й висота трикутника. Властивості та ознаки рівнобедреного трикутника, пов’язані з ними. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
§ 13. Третя ознака рівності трикутників та її застосування. . . . . . . . . . . . . 108
§ 14. Кути, утворені при перетині двох прямих січною. Ознаки паралельності прямих. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
§ 15. Властивості кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
§ 16. Сума кутів трикутника. Зовнішній кут трикутника . . . . . . . . . . . . . . 131
§ 17. Прямокутні трикутники. Ознаки та властивості прямокутних трикутників. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
§ 18. Співвідношення між сторонами і кутами трикутника. Нерівність трикутника. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Підсумки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

Розділ ІIІ. Коло і круг. Геометричні побудови. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

§ 19. Коло і круг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
§ 20. Дотична до кола, її властивість та ознака. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
§ 21.* Задача на побудову та її розв’язування. Основні задачі на побудову. . . . 177
§ 22. Геометричне місце точок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
§ 23. Описане і вписане кола трикутника. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Підсумки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Додатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Відповіді та вказівки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Предметний покажчик. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

Відгуки

avatar
0
1
просто клас рекомендую
avatar
up