Запрошуємо відвідати наш Інтернет-магазин і нашу Бібліотеку

Географія. Материки та океани. 7 клас: розробки уроків
Рейтинг: 4.0 з 5 (1 голос.)

Українська мова навчання
Видавництво: Ранок
Рік:
ISBN: 978-617-09-2531-2

Посібник складено згідно з навчальною програмою «Географія. Материки і океани. 7 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів (за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти).
Видання містить плани-конспекти уроків, зокрема узагальнення знань, а також розробки практичних робіт.
До посібника додається скретч-картка, що надає доступ до безкоштовного електронного додатка, розміщеного на сайті interactive.ranok.com.ua. Він містить календарно-ематичний план, плани-конспекти нестандартних уроків, мультимедійні презентації до деяких уроків та відповіді до «Зошита для контролю навчальних досягнень учнів».
Для вчителів географії та студентів вищих навчальних закладів.

Передмова.....................................3
Вступ
Урок № 1 Що вивчає географія материків та океанів .............................. 4
Урок № 2 Карти материків та океанів, їх класифікація ................................. 9

Розділ І. Закономірності формування природи материків і океанів

Тема 1. Форма і рухи Землі
Урок № 3 Форма і рухи Землі................................12
Тема 2. Материки та океани — великі природні комплекси географічної оболонки
Урок № 4 Геологічні ери та епохи горотворення. Походження материків та океанічних западин.......................18
Урок № 5 Платформи і пояси складчастості..............................23
Урок № 6 Кліматотвірні чинники. Закономірності зміни температури повітря .....................29
Урок № 7 Повітряні маси, їх властивості, переміщення. Загальна циркуляціяповітряних мас.......................................33
Урок № 8 Водні маси, їх властивості. Закономірності розподілу океанічних течій у Світовому океані.......................38
Урок № 9 Кліматичні пояси і типи клімату Землі.......................................... 43
Урок № 10 Природні комплекси материків та океанів. Широтна зональність і вертикальна поясність......................48
Урок № 11 Узагальнення знань за темами «Вступ», «Форма і рухи Землі», «Материки та океани — великі природні комплекси географічної оболонки»................................................ 54

Розділ II. Материки тропічних широт

Тема 1. Африка
Урок № 12 Географічне положення, дослідження та освоєння Африки..........................................56
Урок № 13 Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини Африки ...............................................61
Урок № 14 Загальні риси клімату Африки................................................ 66
Урок № 15 Кліматичні пояси і типи клімату Африки......................................71
Урок № 16 Води суходолу Африки.........................................75
Урок № 17 Природні зони Африки (вологі екваторіальні ліси, савани та рідколісся).......................................79
Урок № 18 Природні зони Африки (тропічні пустелі й напівпустелі, субтропічні вічнозелені твердолисті ліси і чагарники).....................84
Урок № 19 Стихійні явища природи. Екологічні проблеми Африки. Об’єкти Світової природної спадщини ЮНЕСКО......................87
Урок № 20 Населення та політична карта Африки..........................................92
Урок № 21 Держави Африки............................................97
Урок № 22 Узагальнення знань за темою «Африка».. 102
Тема 2. Південна Америка
Урок № 23 Географічне положення Південної Америки. Дослідження та освоєння материка...................104
Урок № 24 Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини Південної Америки................................109
Урок № 25 Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату...................................114
Урок № 26 Води суходолу Південної Америки.....................................120
Урок № 27 Природні зони Південної Америки......................................126
Урок № 28 Вертикальна поясність Анд. Сучасні екологічні проблеми. Об’єкти Південної Америки, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО..................................................130
Урок № 29 Населення та політична карта. Найбільші держави Південної Америки.................................. 136
Урок № 30 Узагальнення знань за темою «Південна Америка» ....................................142
Тема 3. Австралія
Урок № 31 Географічне положення Австралії, історія відкриття і дослідження. Рельєф, тектонічна будова, корисні копалини ....................144
Урок № 32 К лімат та внутрішні води. Рослинність і тваринний світ. Природні зони Австралії......................150
Урок № 33 О б’єкти Світової природної спадщини ЮНЕСКО в Австралії ...................................... 158
Урок № 34 Населення Австралії. Австралія — країна-материк .................................... 160
Урок № 35 Узагальнення знань за темою «Австралія» .................. 164

Розділ III. Полярний материк планети

Тема 1. Загальні відомості про Антарктиду
Урок № 36 Антарктида — географічне положення та дослідження. Тектонічна будова та рельєф.............................167
Урок № 37 Клімат і органічний світ материка. Екологічні проблеми Антарктиди......................................... 172

Розділ IV. Материки Північної півкулі

Тема 5. Північна Америка
Урок № 38 Географічне положення, історія відкриття та освоєння Північної Америки........................ 177
Урок № 39 Тектонічна будова, рельєф та корисні копалини Північної Америки........................................ 182
Урок № 40 Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату Північної Америки.......................... 188
Урок № 41 Внутрішні води Північної Америки.........................................194
Урок № 42 Природні зони Північної Америки.............................................. 199
Урок № 43 Вертикальна поясність. Сучасні екологічні проблеми. Об’єкти Світової природної спадщини ЮНЕСКО на материку ........................................204
Урок № 44 Населення і політична карта Північної Америки. ....................................210
Урок № 45 Держави Північної Америки..................................214
Урок № 46 Узагальнення знань за темами «Антарктида» і «Північна Америка» ......................221
Тема 6. Євразія
Урок № 47 Географічне положення Євразії. Поділ материка на дві частини світу. Дослідження та освоєння Євразії.224
Урок № 48 Рельєф Євразії. Роль внутрішніх і зовнішніх сил у його формуванні. Рівнини Євразії..................................233
Урок № 49 Рельєф Євразії. Найбільші гірські системи. Корисні копалини материка........................241
Урок № 50 Кліматотвірні чинники. Загальні риси клімату Євразії ............................................248
Урок № 51 К ліматичні пояси і типи клімату Євразії........................................... 254
Урок № 52 Води суходолу. Найбільші річкові системи Євразії ..................................................... 263
Урок № 53 Озера, льодовики і багаторічна мерзлота Євразії ......................................269
Урок № 54 Природні зони Євразії (арктичного, субарктичного, помірного поясів).........................275
Урок № 55 Природні зони Євразії (субтропічного, тропічного, субекваторіального та екваторіального географічних поясів) ........................... 283
Урок № 56 Вертикальна поясність гірських систем Євразії. Зміна природи материка людиною......................................... 288
Урок № 57 Об’єкти Євразії, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО...............................................294
Урок № 58 Населення та політична карта Євразії.................................................... 300
Урок № 59 Країни Західної, Північної та Південної Європи......................................305
Урок № 60 Країни Центральної та Східної Європи................................310
Урок № 61 Країни Південної та Східної Азії.........................................314
Урок № 62 Узагальнення знань за темою «Євразія»...................................320

Розділ V. Океани

Тема 1. Тихий океан
Урок № 63 Тихий океан — найбільший океан Землі ............................... 322
Урок № 64 Острови в Тихому океані, їх природні особливості .................................... 329
Тема 2. Атлантичний океан
Урок № 65 Атлантичний океан............................................................. 334
Тема 3. Індійський океан
Урок № 66 Індійський океан.................................................. 339
Тема 4. Північний Льодовитий океан
Урок № 67 Північний Льодовитий океан.................................345

Розділ VІ. Вплив людини на природу материків та океанів

Тема 1. Використання природних багатств материків та океанів
Урок № 68 Природні багатства материків і океанів. Порушення природної рівноваги............................350
Тема 2. Екологічні проблеми материків та океанів
Урок № 69 Забруднення навколишнього середовища. Міжнародні організації з охорони природи...........................356
Урок № 70 Узагальнення знань за розділами «Океани», «Вплив людини на природу материків та океанів» ......361
Література........................................364 

Відгуки

avatar

up