Рейтинг: 3.0 з 5 (2 голос.)

Географія: підручник для 7 класу

Українська мова навчання
Видавництво: Грамота
Рік:
ISBN: 978-966-349-537-8
Формат: PDF (електронна книга)
Скачати

У підручнику розкрито особливості природи нашої планети. Він формує в учнів уявлення про різноманітність і єдність природи, сприяє розумінню ними ролі географічної оболонки в житті людей і впливу суспільства на природні умови. Видання містить велику кількість кольорових фотографій, картосхем і малюнків, що поглиблює навички та вміння працювати з різними джерелами географічної інформації.

Від авторів..............................................................З
Вступ....................................................................4
§ 1.    Що вивчає географія материків і океанів.............................4
§ 2.    Джерела географічної інформації про материки й океани...............7
Розділ І. Закономірності формування природи материків і океанів.........11
Тема 1. Форма і рухи Землі..............................................11
§ 3.    Форма Землі........................................................11
§ 4.    Рухи Землі. Добове обертання Землі та його наслідки................13
Тема 2. Материки й океани — великі природні комплекси
географічної оболонки.............................................18
§ 5.    Походження материків і океанів.....................................18
§ 6.    Тектонічні структури...............................................21
Практична робота 1................................................23
§ 7.    Клімат і кліматотвірні чинники ....................................24
§ 8.    Водні маси, їх властивості. Океанічні течії........................29
§ 9.    Кліматичні пояси й типи клімату Землі..............................33
§ 10. Природні комплекси материків і океанів.
Широтна зональність і вертикальна поясність.......................37
Розділ Ц. Материки тропічних широт......................................40
Тема 1. Африка..........................................................40
§ 11.    Географічне положення Африки. Дослідження та освоєння материка...41
Практична робота 2................................................43
Практична робота З................................................43
§ 12.    Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини ......................44
Практична робота 3 (продовження)..................................46
§ 13. Загальні ознаки клімату...........................................47
§ 14. Кліматичні пояси та типи клімату..................................50
Практична робота 4................................................53
§ 15. Води суходолу. Використання водних ресурсів.......................55
Практична робота 3 (продовження)..................................57
§ 16. Природні зони. Закономірності їх розміщення ......................58
§ 17. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми.
Об’єкти Світової природної спадщини...............................63
§ 18. Населення Африки. Держави.........................................68
Практична робота 3 (продовження)..................................74
Тема 2. Південна Америка................................................76
§ 19. Географічне положення Південної Америки.
Дослідження та освоєння материка..................................77
Практична робота 5................................................80
§ 20. Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини.......................80
Практична робота 5 (продовження)..................................83
§ 21. Загальні ознаки клімату. Кліматичні пояси та типи клімату........84
Практична робота 6................................................87
§ 22. Води суходолу.....................................................89
Практична робота 5 (продовження)..................................91
§ 23. Природні зони. Вертикальна поясність Анд.
Зміни природи материка людиною....................................92
Практична робота 5 (продовження)..................................95
§ 24. Сучасні екологічні проблеми материка.
Об’єкти Світової природної спадщини................................96
§ 25. Населення Південної Америки. Держави.
Зв’язки України з державами Південної Америки......................98
Практична робота 5 (продовження)..................................100
Тема 3. Австралія......................................................102
§ 26. Географічне положення Австралії.
Дослідження та освоєння материка..................................102
Практична робота 7................................................105
§ 27. Клімат. Води суходолу............................................106
Практична робота 7 (продовження)..................................110
§ 28. Унікальність рослинності та тваринного світу. Природні зони.
Екологічні проблеми материка......................................110
Практична робота 7 (продовження)..................................112
§ 29. Населення Австралії. Україна й Австралія.........................113
Практична робота 7 (продовження)..................................115
Розділ III. Полярний материк планети...................................117
Тема 1. Загальні відомості про Антарктиду..............................117
§ ЗО. Географічне положення Антарктиди. Дослідження материка...........117
Практична робота 8................................................121
Тема 2. Природа материка...............................................121
§ 31. Тектонічна будова, рельєф, клімат, рослинність і тваринний світ Антарктиди. Природні багатства, їх використання.
Екологічні проблеми материка......................................121
Практична робота 8 (продовження)..................................124
Розділ IV. Материки Північної півкулі..................................126
Тема 1. Північна Америка...............................................126
§ 32. Географічне положення Північної Америки.
Історія відкриття та освоєння материка............................127
Практична робота 9................................................128
§ 33. Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини .....................129
Практична робота 9 (продовження)..................................131
§ 34. Загальні ознаки клімату. Кліматичні пояси й типи клімату.........132
§ 35. Води суходолу....................................................136
Практична робота 9 (продовження)..................................139
§ 36. Природні зони. Вертикальна поясність у горах.....................140
§ 37. Зміни природи материка людиною...................................143
§ 38. Населення. Держави материка .....................................146
Практична робота 9 (продовження)..................................148
Тема 2. Євразія........................................................150
§ 39. Географічне положення Євразії....................................150
Практична робота 10...............................................153
§ 40.    Дослідження та освоєння материка................................154
§ 41.    Тектонічна будова. Рельєф і роль внутрішніх сил у його формуванні.157
Практична робота 10 (продовження)..................................159
§ 42.    Рельєф. Роль зовнішніх сил у його формуванні....................160
§ 43. Корисні копалини Євразії........................................164
§ 44.    Загальні ознаки клімату Євразії.................................166
§ 45. Кліматичні пояси та типи клімату................................169
Практична робота 11..............................................173
§ 46. Води суходолу. Річки басейнів Північного Льодовитого
й Атлантичного океанів...........................................175
§ 47. Річки басейнів Тихого й Індійського
океанів, внутрішнього стоку. Озера...............................178
Практична робота 10 (продовження)................................182
§ 48.    Природні зони: арктичні пустелі, тундра й лісотундра............182
§ 49.    Зони лісів помірного поясу. Лісостепи та степи..................185
§ 50. Напівпустелі й пустелі помірного поясу.
Савани та вологі субекваторіальні й вологі екваторіальні ліси......189
Практична робота 10 (продовження)................................194
§ 51.    Зміни природи материка людиною. Природоохоронні території.......195
§ 52.    Населення Євразії...............................................197
§ 53. Найбільші держави Європи й Азії.
Зв’язки України з країнами Європи й Азії.........................201
Практична робота 10 (продовження)................................204
Розділ V. Океани......................................................206
Тема    1. Тихий океан..................................................207
§54.    Природа Тихого океану...........................................207
Практична робота 12..............................................211
§ 55.    Острови в Тихому океані, їх походження..........................212
Практична робота 12 (продовження)................................217
Тема 2. Атлантичний океан.............................................218
§ 56.    Природа Атлантичного океану.....................................218
Практична робота 12 (продовження)................................222
Тема 3. Індійський океан..............................................223
§ 57.    Природа Індійського океану......................................223
Практична робота 12 (продовження)................................225
Тема 4. Північний Льодовитий океан....................................226
§ 58.    Природа Північного Льодовитого океану...........................227
Практична робота 12 (продовження)................................230
Розділ VI. Вилив людини на природу материків та океанів.................232
Тема    1. Використання природних багатств материків та океанів.........232
§ 59.    Природні ресурси материків та океанів...........................232
Тема 2. Екологічні проблеми материків та океанів......................239
§ 60.    Забруднення навколишнього середовища............................239
Короткий словник географічних термінів і понять.......................245
Додатки...............................................................248

Відгуки


avatar
up