Рейтинг: 5.0 з 5 (1 голос.)

Фізика : підручник для 7 класу

Українська мова навчання
Видавництво: Букрек
Рік:
ISBN: 978-966-399-675-2
Формат: PDF (електронна книга)
Скачати

РОЗДІЛ 1
ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА...................................................................4
§ 1. Фізика як фундаментальна наука про природу.
Методи наукового пізнання ............................................................................................5
§ 2. Початкові відомості про будову речовини. Речовина і поле.........................9
§ 3. Основні положення атомно-молекулярного вчення...................................... 13
§ 4. Фізичні величини. Засоби вимірювання.
Міжнародна система одиниць СІ .............................................................................. 18
§ 5. Точність вимірювань. Похибки.................................................................................. 23
§ 6. Визначення площі та об’єму........................................................................................ 26
§ 7. Внесок українських учених у розвиток і становлення фізики................. 29
§ 8. Зв’язок фізики з іншими науками. Фізика в науці, техніці,
виробництві й побуті........................................................................................................ 33
ПІДСУМКИ РОЗДІЛУ 1......................................................................................................... 38
РОЗДІЛ 2
МЕХАНІЧНИЙ РУХ........................................................................................................... 42
§ 9. Як описують механічний рух....................................................................................... 43
§ 10. Рівномірний прямолінійний рух............................................................................. 50
§ 11. Відносність руху.............................................................................................................. 54
§ 12. Закон додавання швидкостей.................................................................................. 58
§ 13. Графіки шляху і швидкості......................................................................................... 62
§ 14. Нерівномірний рух......................................................................................................... 65
§ 15. Рівномірний рух по колу............................................................................................. 69
§ 16. Рух планет і Місяця........................................................................................................ 75
§ 17. Коливальний рух. Маятники..................................................................................... 80
ПІДСУМКИ РОЗДІЛУ 2.......................................................................................................... 85
РОЗДІЛ 3
ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА............................................................................................... 90
§ 18. Взаємодія тіл. Інертність та інерція. Перший закон Ньютона.................. 91
§ 19. Маса тіла. Густина речовини...................................................................................... 94
§20. Сили в природі. Сила пружності. Закон Гука. Динамометри..................... 99
§21. Прискорення. Рівнодійна сил. II-й і III-й закони Ньютона..........................106
§22. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість....................................................................114
§23. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання...............................................................121
§24. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску........................................................125
§25. Тиск рідин і газів. Сполучені посудини................................................................128
§26. Атмосферний тиск. Дослід Торрічеллі........................................................ 133
§27. Манометри. Насоси. Гідравлічний прес..................................................... 140
§28. Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда...................... 146
§29. Умови плавання тіл........................................................................................... 151
ПІДСУМКИ РОЗДІЛУ 3........................................................................................................157
РОЗДІЛ 4
МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ................................................................164
§30. Механічна робота. Потужність...................................................................................165
§31. Механічна енергія та її види........................................................................................170
§32. Закон збереження механічної енергії.....................................................................175
§33. Момент сили. Умови рівноваги важеля..................................................................179
§34. Прості механізми..............................................................................................................184
§35. Коефіцієнт корисної дії механізмів (ККД)...............................................................188
§36. Розвиток фізичної картини світу................................................................................192
§37. Вплив фізики на суспільний розвиток та науково-технічний прогрес.....197
ПІДСУМКИ РОЗДІЛУ 4........................................................................................................202
ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ...........................................................................................206
СЛОВНИК ДЕЯКИХ ТЕРМІНІВ...................................................................................................231
ДОДАТКИ
ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ У КАБІНЕТІ
(ЛАБОРАТОРІЇ) ФІЗИКИ.......................................................................................................235
КАБІНЕТ ФІЗИКИ....................................................................................................................237
ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА............239
ВІДПОВІДІ ДО ДЕЯКИХ ЗАДАЧ........................................................................................240

Відгуки


avatar
up