Запрошуємо відвідати наш Інтернет-магазин і нашу Бібліотеку

Мій конспект. Фізика. 7 клас
Рейтинг: 2.6 з 5 (7 голос.)

Українська мова навчання
Видавництво: Основа
Рік:
ISBN: 978-617-00-2446-6

Посібник «Фізика. 7 клас» складено відповідно до нової програми «ФIЗИКА. 7–9 класи. Навчальна програма, 2015 рік». Конспекти усіх уроків курсу фізики для 7 класу містять грамотно оформлену «шапку уроку» (мета, тип уроку, обладнання тощо), стислий опис кожного етапу, завдання для актуалізації та закріплення тощо.

Планування навчальної діяльності
Плани-конспекти уроків
Вступ
Урок № 1. Фізика як навчальний предмет у школі. Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті

Розділ 1. Фізика як природнича наука. Пізнання природи

Урок № 2. Фізика як фундаментальна наука про природу. Речовина і поле. Фізичні тіла й фізичні явища. Етапи пізнавальної діяльності у фізичних дослідженнях. Зв’язок фізики з іншими науками
Урок № 3. Основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини. Молекули. Атоми. Початкові відомості про будову атома. Електрони. Йони
Урок № 4. Властивості тіл. Фізичні величини. Вимірювання. Засоби вимірювання. Точність вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин
Урок № 5. Внесок українських учених у розвиток і становлення фізики
Урок № 6. Лабораторна робота № 1. Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу
Урок № 7. Лабораторна робота № 2. Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин i сипких матеріалів
Урок № 8. Лабораторна робота № 3. Вимірювання розмірів малих тіл різними способами
Урок № 9. Навчальний проект № 1
Урок № 10. Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи
Урок № 11. Контрольна робота № 1 з теми «Фізика як природнича наука. Пізнання природи»

Розділ 2. Механічний рух

Урок № 12. Аналіз контрольної роботи № 1. Механічний рух. Відносність руху. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях. Переміщення
Урок № 13. Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість рівномірного прямолінійного руху
Урок № 14. Графіки рівномірного прямолінійного руху
Урок № 15. Розв’язування задач
Урок № 16. Розв’язування задач. Самостійна робота № 1
Урок № 17. Нерівномірний прямолінійний рух. Середня швидкість нерівномірного руху
Урок № 18. Розв’язування задач
Урок № 19. Розв’язування задач. Самостійна робота № 2
Урок № 20. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання
Урок № 21. Розв’язування задач
Урок № 22. Лабораторна робота № 4. Визначення періоду обертання тіла
Урок № 23. Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань. Маятники
Урок № 24. Розв’язування задач
Урок № 25. Лабораторна робота № 5. Дослідження коливань нитяного маятника
Урок № 26. Навчальний проект № 2
Урок № 27. Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи
Урок № 28. Контрольна робота № 2 з теми «Механічний рух»

Розділ 3. Взаємодія тіл. Сила

Урок № 29. Аналіз контрольної роботи № 2. Явище інерції. Інертність тіла. Маса тіла
Урок № 30. Густина речовини
Урок № 31. Розв’язування задач
Урок № 32. Лабораторна робота № 6. Вимірювання маси тіл методом зважування
Урок № 33. Лабораторна робота № 7. Визначення густини речовини (твердих тіл і рідин)
Урок № 34. Взаємодія тіл. Сила. Графічне зображення сил. Додавання сил. Рівнодійна
Урок № 35. Види деформації. Сила пружності. Закон Гука. Пружинні динамометри
Урок № 36. Лабораторна робота № 8. Дослідження пружних властивостей тіл
Урок № 37. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість
Урок № 38. Розв’язування задач
Урок № 39. Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Тертя в природі й техніці
Урок № 40. Лабораторна робота № 9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання
Урок № 41. Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи
Урок № 42. Контрольна робота № 3 з теми «Взаємодія тіл. Сила»
Урок № 43. Аналіз контрольної роботи № 3. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску
Урок № 44. Тиск рідин і газів. Закон Паскаля
Урок № 45. Атмосферний тиск. Дослід Торрічеллі. Вимірювання атмосферного тиску. Барометри
Урок № 46. Сполучені посудини. Манометри
Урок № 47. Розв’язування задач. Самостійна робота № 3
Урок № 48. Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда
Урок № 49. Розв’язування задач
Урок № 50. Лабораторна робота № 10. З’ясування умов плавання тіла
Урок № 51. Навчальний проект № 3
Урок № 52. Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи
Урок № 53. Контрольна робота № 4 з теми «Взаємодія тіл»

Розділ 4. Механічна робота та енергія

Урок № 54. Аналіз контрольної роботи. Механічна робота. Потужність
Урок № 55. Механічна енергія та її види
Урок № 56. Закон збереження й перетворення енергії в механічних процесах та його практичне застосування
Урок № 57. Розв’язування задач
Урок № 58. Розв’язування задач. Самостійна робота № 4
Урок № 59. Момент сили. Умови рівноваги важеля
Урок № 60. Прості механізми
Урок № 61. Лабораторна робота № 11. Вивчення умови рівноваги важеля
Урок № 62. Коефіцієнт корисної дії механізмів
Урок № 63. Розв’язування задач
Урок № 64. Лабораторна робота № 12. Визначення ККД простого механізму
Урок № 65. Навчальний проект № 4
Урок № 66. Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи
Урок № 67. Контрольна робота № 5 з теми «Механічна робота та енергія»
Урок № 68. Аналіз контрольної роботи. Повторення розділу 1. Фізика як природнича наука. Пізнання природи. Повторення розділу 2. Механічний рух
Урок № 69. Повторення розділу 3. Взаємодія тіл. Сила. Повторення розділу 4. Механічна робота та енергія
Урок № 70. Екскурсія

Відгуки

avatar

up