Запрошуємо відвідати наш Інтернет-магазин і нашу Бібліотеку

Усі уроки фізики. 7 клас. I cеместр
Рейтинг: 0.0 з 5 (0 голос.)

Українська мова навчання
Видавництво: Основа
Рік:
ISBN: 978-617-00-2511-1

У цьому посібнику учитель зможе знайти всі необхідні для під­готовки й проведення повноцінних уроків фізики матеріали: детальні плани уроків, методичні рекомендації, завдання тестів, самостійних і контрольних робіт, опис демонстраційного й фронтального експери­ментів, інструкції щодо виконання лабораторних робіт і докладний опис завдань для учнів у рамках проектної діяльності.  До кожного уроку дібрані: інтерактивні плакати;  тести в електронному форматі;  відеофрагменти реальних дослідів із фізики.

Передмова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Календандарно-темататичне планування навчального мататеріалу з фізики, 7 клас . . . . .. 11
Орієнтовні плани-конспекти уроків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
I семестр . . 32
Вступ . 32
Урок 1 / 0–1. Фізика як навчальний предмет у школі. Фізичний кабінет і його устаткування. Правила безпеки у фізичному кабінеті. . . 32
Розділ І. Фізика як природнича наука. Пізнання природи . . 44
Урок 2 / I–1. Фізика як фундаментальна наука про природу. Методи наукового пізнання. . . 44
Урок 3 / I–2. Речовина й поле. Початкові відомості про будову речовини. . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Урок 4 / I–3. Фізичні тіла й фізичні явища. Властивості тіл і фізичні величини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Урок 5 / I–4. Вимірювання. Засоби вимірювання. Точність вимірювань. Міжнародна система одиниць фізичних величин. . 74
Урок 6 / I–5. Лабораторна робота № 1 «Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу». .. 81
Урок 7 / I–6. Лабораторна робота № 2 «Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин і сипких тіл». . . . . . 85
Урок 8 /I–7. Лабораторна робота № 3 «Вимірювання розмірів малих тіл різними способами». 94
Урок 9 / I–8. Захист проектів «Історичний характер фізичного знання. Внесок українських учених у розвиток і становлення фізики. Зв’язок фізики з іншими науками». . 102
Урок 10 / І–9. Контрольна робота з теми «Фізика як природнича наука». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Розділ ІІ. Механічний рух . . 116
Розділ ІІ (1-ша частина). Прямолінійний рух . . 116
Урок 11 / IІ–1. Механічний рух. Відносність механічного руху. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка. Траєкторія, шлях, переміщення. . . 116
Урок 12 / IІ–2. Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість руху. . .. 124
Урок 13 / IІ–3. Графічне представлення прямолінійного рівномірного руху. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Урок 14 / IІ–4. Розв’язування задач із теми «Графічне представлення прямолінійного рівномірного руху». . 137
Урок 15 / IІ–5. Розв’язування задач із теми «Прямолінійний рівномірний рух». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Урок 16 / IІ–6. Прямолінійний нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху. . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Урок 17 / IІ–7. Розв’язування задач із теми «Середня швидкість». . . . 155
Урок 18 / IІ–8. Розв’язування задач із теми «Прямолінійний нерівномірний рух». . 160
Урок 19 / IІ–9. Контрольна робота з теми «Прямолінійний рух». . . . . 164
Розділ ІІ (2-га частина). Криволінійний рух, коливання . . 169
Урок 20 / IІ–10. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання. . . 169
Урок 21 / IІ–11. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Розв’язування задач. . . 176
Урок 22 / IІ–12. Лабораторна робота № 4 «Визначення періоду обертання тіла». . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Урок 23/ІI–13. Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань. Маятники. . 183
Урок 24 / IІ–14. Лабораторна робота № 5 «Вивчення коливань нитяного маятника». . 193
Урок 25 / ІI–15. Розв’язування задач із теми «Коливальний рух» . . 198
Урок 26 / ІI–16. Розв’язування задач із теми «Коливальний рух» . . 202
Урок 27 / IІ–17. Самостійна робота з теми «Криволінійний рух. Коливання». .. 207
Урок 28 / II–18. Захист проектів «Коливальні процеси в техніці й живій природі». . 210
Розділ ІІІ. Взаємодія тіл . 220
Розділ ІІІ (1-ша частина). Взаємодія тіл. Сили . . 220
Урок 29 / III–1. Явище інерції. Інертність тіла. Маса тіла. . . . . . . . . . . 220
Урок 30 / III–2. Лабораторна робота № 6 «Вимірювання маси тіла методом зважування». . . . . . . . . . . 227
Урок 31 / III–3. Розв’язування задач із теми «Явище інерції. Інертність тіла. Маса тіла». Самостійна робота. . 233

Відгуки

avatar

up