Запрошуємо відвідати наш Інтернет-магазин і нашу Бібліотеку

Біологія: підручник для 7 класу
Рейтинг: 4.2 з 5 (124 голос.)

Українська мова навчання
Видавництво: Абетка
Рік:
ISBN: 978-966-682–371-0
Формат: PDF (електронна книга)

Підручник містить матеріал для організації продуктивного навчання, головною особливістю якого є формування учнями власних способів репродуктивної й продуктивної діяльності для створення особистісних освітніх продуктів. Навчальний матеріал наближений до реалій життя через використання типових об’єктів довкілля, підбір практичних, ситуаційних, міжпредметних та інших завдань. Зміст матеріалу тем й параграфів містить цікаві завдання, новини науки, кольорові ілюстрації, відомості про тварин, рекорди тваринного світу та інше, що сприятиме ґрунтовному засвоєнню знань, міцному формуванню способів діяльності та захопливому створенню власних продуктів.

Як працювати з підручником? 5

Вступ

§ 1. Тварини та їхні особливості 7
§ 2. Тварини та їхня життєдіяльність 11
§ 3. Тварини та їхня будова 15
§ 4. Основні відмінності тварин від рослин та грибів 19
Узагальнення теми «Вступ» 23
Самоконтроль знань 24

Тема 1. Різноманітність тварин

§ 5. Тварини, їхня класифікація та значення 25
§ 6. Тварини, їхня різноманітність та поширення 29
§ 7. Кишковопорожнинні, їхні особливості й середовище існування 33
§ 8. Жалкі, їхня різноманітність та значення 37
§ 9. Кільчасті черви, особливості їхньої будови 41
§ 10. Кільчасті черви, особливості їхньої життєдіяльності й поширення 45
§ 11. Кільчасті черви, їхня різноманітність та значення 49
§ 12. Членистоногі, їхні особливості й різноманітність 53
§ 13. Ракоподібні, їхні особливості 57
§ 14. Ракоподібні, їхня різноманітність та значення 61
§ 15. Павукоподібні, їхні особливості 65
§ 16. Павукоподібні, їхня різноманітність та значення 69
§ 17. Комахи, особливості їхньої будови. Практична робота № 1. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у комах 73
§ 18. Комахи, особливості їхнього способу життя 77
§ 19. Комахи, їхня різноманітність та значення 81
§ 20. Молюски, їхні особливості 87
§ 21. Молюски, їхня різноманітність та значення 91
§ 22. Паразитичні безхребетні тварини 96
§ 23. Хордові, їхні особливості та різноманітність 100
§ 24. Риби, їхні особливості 104
§ 25. Риби, їхня різноманітність та значення 108
§ 26. Амфібії, їхні особливості 113
§ 27. Амфібії, їхня різноманітність та значення 117
§ 28. Рептилії, їхні особливості 121
§ 29. Рептилії, їхня різноманітність та значення 125
§ 30. Птахи, їхні особливості 129
§ 31. Птахи, їхнє розмноження, різноманітність та значення. Практична робота № 2. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у різних птахів 133
§ 32. Ссавці, їхні особливості 138
§ 33. Ссавці, їхня різноманітність та значення 142
Узагальнення теми «Різноманітність тварин». Практична робота № 3. Визначення особливостей зовнішньої будови хребетних тварин у зв’язку з пристосуванням до різних умов існування 146
Самоконтроль знань 148

Тема 2. Процеси життєдіяльності тварин

§ 34. Живлення тварин 149
§ 35. Травлення тварин 153
§ 36. Дихання тварин 157
§ 37. Транспорт речовин у тварин. Практична робота № 4. Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин 161
§ 38. Виділення у тварин 165
§ 39. Опора тварини. Практична робота № 5. Порівняння будови скелетів хребетних тварин 169
§ 40. Рух тварин 173
§ 41. Покриви тіла тварин 177
§ 42. Подразливість тварин 181
§ 43. Регуляція функцій тварин. Нервова система.  
Практична робота № 6. Порівняння будови головного мозку хребетних тварин 185
§ 44. Розмноження тварин 189
§ 45. Індивідуальний розвиток тварин 193
§ 46. Тривалість життя, ріст тварин 197
Узагальнення теми «процеси життєдіяльності тварин» 201
Самоконтроль знань 202

Тема 3. Поведінка тварин

§ 47. Поведінка тварин 203
§ 48. Поведінкові реакції тварин. Практична робота № 7. Визначення форм поведінки тварин 207
§ 49. Вроджена поведінка тварин 211
§ 50. Набута поведінка тварин 215
§ 51. Елементарна розумова діяльність тварин 219
§ 52. Індивідуальна поведінка тварин 223
§ 53. Репродуктивна поведінка тварин 227
§ 54. Соціальна поведінка тварин 231
§ 55. Територіальна поведінка тварин 235
§ 56. Еволюція поведінки тварин 239
Узагальнення теми «поведінка тварин» 243
Самоконтроль знань 244

Тема 4. Організми і середовище існування

§ 57. Організми і середовище існування 245
§ 58. Організми та чинники неживої природи 249
§ 59. Організми та чинники живої природи 253
§ 60. Організми й екосистеми 258
§ 61. Вплив людини та її діяльності на організми 262
§ 62. Охорона природи 266
Узагальнення теми «організми і середовище існування» 271
Самоконтроль знань 272
Узагальнення курсу 273
Словник основних понять 279
Додатки 284

Відгуки

avatar
0
1
супер
avatar

up