Біологія: підручник для 7 класу
Рейтинг: 3.5 з 5 (118 голос.)

Українська мова навчання
Видавництво: Освіта
Рік:
ISBN: 978-617-656-421-8
Формат: PDF (електронна книга)

Підручник, що є концептуальним продовженням підручників цього ж авторського колективу, відповідає новій навчальній програмі. Матеріал підручника поділено на 4 теми, кожна з яких розділена на параграфи. Кожен параграф розпочинається анотацією і мотиваційними запитаннями, відповіді на які можна в ньому знайти. В підручнику виділені терміни і поняття, які учні повинні засвоїти. Кожен параграф завершується рубрикою «Висновки» — стислими основними положеннями, які розглянуті в даному параграфі. Перевірити засвоєння матеріалу параграфа учні зможуть завдяки рубриці «Контрольні запитання». Відповіді на ці запитання є безпосередньо в тексті параграфа. А от рубрика «Завдання» розрахована на вміння користуватися знаннями навчального матеріалу параграфа, обмірковувати й усвідомлювати вивчене, тому що прямих відповідей і підказок для вирішення цих завдань у параграфі немає. Чимало параграфів завершується додатковим розділом «Для допитливих». Розробки практичних і лабораторних робіт допоможуть учням навчитися застосовувати набуті знання на практиці та проводити дослідження.

Вступ. ХТО ТАКІ ТВАРИНИ І ЯК ЇХ ДОСЛІДЖУЮТЬ

§1. Загальні відомості про тварин..................................4
§2. Будова клітин у тварин.........................................8
§3. Будова та функції тканин у тварин..............................10
§4. Органи і системи оргвнів тварин................................12

Тема 1. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН

§5. Поняття про класифікацію тварин................................18
§6. Тип Кишковопорожнинні..........................................21
§7. Паразитичні черви..............................................26
§8. Тип Кільчасті черви. Клас Багатощетинкові черви................33
§9. Тип Кільчасті черви. Класи Малощетинкові черви і П'явки........37
§10. Тип Членистоногі. Клас Ракоподібні............................42
§11. Тип Членистоногі. Клас Павукоподібні..........................48
§12. Тип Членистоногі. Клас Комахи.................................52
§13. Тип Членистоногі. Різноманітність комах.
Роль комах у природі та значення в житі людини.....................57
Практична робота 1. Різноманітність членистоногих..................62
Лабораторна робота 1. Вивчення представників різних рядів комах....63
§14. Тип Молюски, або М’якуни. Клас Черевоногі молюски.............65
§15. Тип Молюски, або М'якуни. Клас Двостулкові молюски............70
§16. Тип Молюски, або М’якуни. Клас Головоногі молюски.............75
Практична робота 2. Порівняння і визначення молюсків за будовою мушлі..........................................78
§17. Тип Хордові. Загальна характеристика типу. Надклас Риби.......79
§18. Тип Хордові. Розмноження і розвиток риб. Різноманітність риб..84
§19. Тип Хордові. Кпвс Земноводні, або Амфібії.....................89
§20. Тип Хордові. Клас Плазуни, або Рептилії.......................95
§21. Тип Хордові. Розмноження і розвиток плазунів.
Різноманітність та значення плазунів...............................99
§22. Тип Хордові. Клас Птахи......................................104
§23. Тип Хордові. Розмноження і розвиток птахів.
Різноманітність птахів............................................108
Практична роботе 3. Екологічні групи птахів.......................113
§24. Тип Хордові. Клас Ссввці.....................................114
§25. Тип Хордові. Розмноження і розвиток ссавців.
Різноманітність ссавців...........................................119
Лабораторна робота 2. Особливості зовнішньої будови хребетних тварин у зв'язку з їх пристосуванням до різних умов існування.....125
Підіб’ємо підсумки................................................128

Тема 2. ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН

§26. Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. Живлення і травлення..............................................130
§27. Різноманітність травних систем...............................135
§28. Дихання та газообмін у тварин.
Органи дихання, їх різноманітність та функції.....................139

Відгуки

avatar
up