Рейтинг: 3.5 з 5 (118 голос.)

Біологія: підручник для 7 класу

Українська мова навчання
Видавництво: Освіта
Рік:
ISBN: 978-617-656-421-8
Формат: PDF (електронна книга)
Скачати

Матеріал підручника поділено на 4 теми, кожна з яких розділена на параграфи. Кожен параграф розпочинається анотацією і мотиваційними запитаннями, відповіді на які можна в ньому знайти. В підручнику виділені терміни і поняття, які учні повинні засвоїти. Розробки практичних і лабораторних робіт допоможуть учням навчитися застосовувати набуті знання на практиці та проводити дослідження.

Вступ. ХТО ТАКІ ТВАРИНИ І ЯК ЇХ ДОСЛІДЖУЮТЬ

§1. Загальні відомості про тварин 8
§2. Будова клітин у тварин 11
§3. Будова та функції тканин у тварин 14
§4. Органи і системи органів тварин 16

Тема 1. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН

§5. Поняття про класифікацію тварин 22
§6. Тип Кишковопорожнинні 25
§7. Паразитичні черви 30
§8. Тип Кільчасті черви. Клас Багатощетинкові черви 37
§9. Тип Кільчасті черви. Класи Малощетинкові черви і П'явки 41
§10. Тип Членистоногі. Клас Ракоподібні 46
§11. Тип Членистоногі. Клас Павукоподібні 52
§12. Тип Членистоногі. Клас Комахи 56
§13. Тип Членистоногі. Різноманітність комах. Роль комах у природі та значення в житті людини 61
Практична робота 1. Виявлення пристосувань до способу життя у різних комах 67
§14. Тип Молюски, або М'якуни. Клас Черевоногі молюски 68
§15. Тип Молюски, або М'якуни. Клас Двостулкові молюски 73
§16. Тип Молюски, або М'якуни. Клас Головоногі молюски 78
§17. Тип Хордові. Надклас Риби 82
§18. Тип Хордові. Розмноження і розвиток риб. Різноманітність риб 87
§19. Тип Хордові. Клас Земноводні, або Амфібії 92
§20. Тип Хордові. Клас Плазуни, або Рептилії. 98
§21. Тип Хордові. Розмноження і розвиток плазунів. Різноманітність та значення плазунів 102
§22. Тип Хордові. Клас Птахи 107
§23. Тип Хордові. Розмноження і розвиток птахів. Різноманітність птахів 111
Практична робота 2. Виявлення пристосувань до способу життя у різних птахів 116
§24. Тип Хордові. Клас Ссавці 118
§25. Тип Хордові. Розмноження і розвиток ссавців. Різноманітність ссавців 123
Практична робота 3. Особливості зовнішньої будови хордових тварин у зв'язку з пристосуванням до різних умов існування 128
Підіб’ємо підсумки 132

Тема 2. ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН

§26. Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. Живлення і травлення 134
§27. Різноманітність травних систем 139
§28. Дихання та газообмін у тварин. Органи дихання, їх різноманітність та функції 143
§29. Транспорт речовин у тварин. Незамкнена і замкнена кровоносні системи. Кров, ії основні функції 148
Практична робота 4 Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин 153
§30. Виділення, його значення для організму. Форми виділення у тварин. Органи виділення тварин 155
§31. Опора і рух. Два типи симетрії як відображення способу життя. Способи пересування тварин. Види скелета. Значення опорно-рухової системи 160
Практична робота 5 Порівняння будови скелетів хребетних тварин 165
§32. Покриви тіла тварин, к різноманітність та функції 167
§33. Органи чуття тварин та їх значення 172
§34. Нервова система тварин, її значення і будова у різних тварин 176
Практична робота б. Порівняння будови головного мозку хребетних тварин 181
§35. Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин. Статеві клітини та запліднення 183
§36. Розвиток тварин. Періоди та тривалість життя тварин 188
Підіб'ємо підсумки 194

Тема 3. ПОВЕДІНКА ТВАРИН

§37. Поведінка тварин та методи її вивчення 196
§38. Вроджена і набута поведінка 200
§39. Способи орієнтування тварин. Міграції тварин. Хомінг 203
§40. Форми поведінки тварин. Форми індивідуальної поведінки 207
§41. Форми суспільної поведінки тварин. Типи угруповань тварин з груповою поведінкою 212
§42. Ієрархія у групі. Комунікація тварин 216
Практична робота 7. Визначення форм поведінки тварин (за відеоматеріалами або описом) 220
§43. Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення. Елементарна розумова діяльність у тварин 222
Підіб’ємо підсумки 226

Тема 4. ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ

§44. Популяція, екосистема, чинники середовища 228
§45. Ланцюги живлення і потік енергії 232
§46. Взаємозв'язок компонентів екосистеми. Співіснування організмів в угрупованнях 235
§47. Вплив людини та м діяльності на організми. Екологічна етика 240
§48. Природоохоронні території. Червона книга України 245
Підіб’ємо підсумки 250

Відгуки


avatar
up