Запрошуємо відвідати наш Інтернет-магазин і нашу Бібліотеку

Мій конспект. Алгебра. 7 клас
Рейтинг: 0.0 з 5 (0 голос.)

Українська мова навчання
Видавництво: Основа
Рік:
ISBN: 978-617-00-2505-0

Видання «Мій конспект» — це серія посібників, які ставлять за мету надати допомогу вчителеві в підготовці до уроку. Автори пропонують базову основу, використовуючи яку, кожен учитель може створити власний конспект уроку. Посібник розрахований на вчителів загальноосвітніх закладів, які працюють у 7 класі за навчальною програмою з математики «Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (авт. М. Бурда, Ю. Мальований, Є. Нелін, Д. Номіровський, А. Паньков, Н. Тарасенкова, М. Чемеріс, М. Якір) з урахуванням змін до навчальних програм (наказ № 585 Міністерства освіти і науки України від 29.05.2015).

Вступ
Календарне планування вивчення алгебри в 7 класі
Урок № 1. Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази
Урок № 2-3. Числове значення виразу
Урок № 4. Тотожність. Тотожні перетворення виразу
Урок № 5-6. Доведення тотожностей
Урок № 7. Степінь з натуральним показником
Урок № 8-9. Властивості степеня з натуральним показником
Урок № 10. Одночлен. Стандартний вигляд одночлена
Урок № 11-12. Піднесення одночленів до степеня. Множення одночленів
Урок № 13. Розв’язування задач
Урок № 14. Контрольна робота № 1
Урок № 15. Многочлен. Подібні члени многочленів та їх зведення
Урок № 16. Стандартний вигляд многочлена. Степінь многочлена
Урок № 17. Додавання та віднімання многочленів
Урок № 18. Множення одночлена на многочлен
Урок № 19-20. Множення многочленів
Урок № 21-23. Квадрат двочлена
Урок № 24-26. Різниця квадратів
Урок № 27-28. Сума й різниця кубів
Урок № 29. Розв’язування задач
Урок № 30. Контрольна робота № 2
Урок № 31-32. Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки
Урок № 33-34. Розкладання многочленів на множники способом групування
Урок № 35-36. Застосування формул скороченого множення до розкладання многочленів на множники
Урок № 37-38. Застосування різних способів розкладання многочленів на множники
Урок № 39. Застосування різних способів розкладання многочленів на множники
Урок № 40-41. Розв’язування задач на перетворення виразів
Урок № 42. Розв’язування задач
Урок № 43. Контрольна робота № 3
Урок № 44. Функціональна залежність між величинами як математична модель реальних процесів
Урок № 45. Функція. Способи задання функції
Урок № 46-47. Область визначення та область значень функції
Урок № 48. Графік функції
Урок № 49-50. Лінійна функція, її графік та властивості
Урок № 51. Розв’язування задач
Урок № 52. Контрольна робота № 4
Урок № 53. Лінійне рівняння з однією змінною
Урок № 54-55. Розв’язування лінійних рівнянь
Урок № 56. Лінійне рівняння з двома змінними та його графік
Урок № 57. Система двох лінійних рівнянь з двома змінними. Графічний спосіб розв’язання систем
Урок № 58-59. Спосіб підстановки
Урок № 60-61. Спосіб додавання
Урок № 62. Лінійні рівняння та їх системи як математичні моделі текстових задач. Розв’язування задач за допомогою лінійних рівнянь
Урок № 63. Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь
Урок № 64. Розв’язування задач
Урок № 65. Контрольна робота № 5
Урок № 66. Повторення. Перетворення виразів
Урок № 67. Повторення. Функції
Урок № 68. Повторення. Розв’язування рівнянь і задач
Урок № 69. Підсумкова контрольна робота
Урок № 70. Узагальнення матеріалу, вивченого за рік
Література

Відгуки

avatar

up